tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

3 Konkurs na GRANT (aktual. 14/05/2018 r.)

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

 

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

(szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków

(Aktualizacja 14/05/2018 r.) do 30 maja 2018 r. do godziny 12.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: ).

 

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant (aktualizacja 14/05/2018 r.)
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Prosimy umawiać się na konsultacje drogą mailową