tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 134/UOTT/2017

WARSZAWA dn. 17/11/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup materiałów światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia: materiały światłowodowe

 • 3x High Power PM fiber Isolator
 • 2x High Power PM fiber Polarization Beam Splitter
 • 2x fiber Laser Diode Pump Module
 • 2x High Power PM fiber Band Pass Filter

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Termin realizacji zamówienia:

30 dni od podpisania umowy

Wymagania obligatoryjne:

High Power PM Isolator

 • central wavelength: 1030nm
 • max power (CW/PEAK): 2W/2kW
 • both axis working
 • typ. peak isolation     30dB
 • insertion loss at 23°C: < 1.4dB
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • quantity: 1

 

High Power PM Isolator

 • central wavelength: 1030nm
 • max power (CW/PEAK): 2W/2kW
 • both axis working
 • typ. peak isolation     30dB
 • insertion loss at 23°C: < 1.4dB
 • fiber: PM980 (Fujikura  SM98-PS-U25D-H)
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • quantity: 2

 

High Power PM Polarization Beam Splitter

 • central wavelength: 1030nm
 • max power (CW/PEAK): 2W/2kW
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • quantity: 2

 

Laser Diode Pump Module

 • central wavelength: 976nm
 • power: 950mW
 • quantity: 2

 

High Power PM Band Pass Filter

 • central wavelength: 1030nm
 • max power (CW/PEAK): 2W/2kW
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • FWHM: z zakresu 5 – 10nm
 • quantity: 2

 

Kryteria wyboru oferty:

 • cena
 • parametry
 • czas realizacji

Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy:

w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2017 r.

Wymagane dokumenty:

 • formularz oferty

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Okres związania ofertą

30 dni

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Formularz oferty