tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Równościowa strona Uniwersytetu Warszawskiego

2018-02-22

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowana została równościowa strona uniwersytecka: rownowazni.uw.edu.pl.

Strona zawiera istotne informacje dotyczące pojęcia dyskryminacji, podaje jej rodzaje i przykłady, jak również zawiera dane kontaktowe instytucji, do których można się zwrócić o pomoc w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania.

Znajduje się tam również Poradnik antydysktyminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW, który zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą i gdzie szukać wsparcia.

Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony oraz zapoznania się z przewodnikiem antydyskryminacyjnym.