2017-04-11

UW jest liderem projektu ENSEMBLE3, który został zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence programu Horyzont 2020.

Read more