tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Aplikacyjne prace dyplomowe i zaliczeniowe

Aplikacyjne prace dyplomowe i zaliczeniowe odpowiadające na zapotrzebowanie zewnętrznego partnera (firmy, instytucji publicznej, organizacji) to coraz częstsze zjawisko na wielu uczelniach. Wpisuje się ono w proces otwierania uczelni na świat zewnętrzny i budowania synergii między kształceniem akademickim oraz potrzebami gospodarki.

W związku z tym trendem UOTT oferuje kompleksowe wsparcie wszystkich stron zaangażowanych w ten proces zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Aplikacyjne prace dyplomowe i zaliczeniowe - Wspomagamy aplikacyjną dydaktykę

 

Spotkania z przedstawicielami instytucji w celu nawiązania współpracy badawczej

Pracowników, doktorantów i studentów UW zainteresowanych nawiązaniem współpracy badawczej w ramach pracy dyplomowej lub zaliczeniowej z wybraną firmą, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. aplikacyjnej dydaktyki.

Zapraszamy również do kontaktu instytucje chętne do nawiązania współpracy badawczej z naszą uczelnią.

Szczegóły i terminy spotkań w Kalendarzu Wydarzeń.

 

Formalizowanie procesu współpracy badawczej z otoczeniem

Wzory umów opublikowane zostały w przewodnikach z cyklu „Dobre Praktyki Dydaktycznej Współpracy Uczelni z Otoczeniem”. Linki do elektronicznych wersji tych publikacji znajdują się na dole tej strony.

Doradztwo prowadzi Biuro ds. Patentów UOTT.

 

Rejestr wdrożeń i komercjalizacji

Aplikacyjne prace dyplomowe i zaliczeniowe, których wyniki zostały wdrożone w instytucji należy zgłaszać w niniejszym formularzu. Po jego wypełnieniu otrzymają Państwo dokument zawierający zgłoszone przez Państwa treści, który powinny podpisać wszystkie strony współpracy: studenci, opiekun pracy dyplomowej lub prowadzący zajęcia UW oraz przedstawiciel instytucji. Każda ze stron może podpisać dokument i odesłać do nas bez konieczności zbierania podpisów wszystkich stron na jednym dokumencie.

Po wpłynięciu dokumentacji do UOTT i pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wszyscy uczestnicy wdrożenia otrzymają po jednym oryginale Zaświadczenia Wdrożenia podpisanego przez dyrektora UOTT. Numer wdrożenia będzie można podawać w sprawozdaniach i ocenach pracowniczych czy w CV jako potwierdzenie kompetencji.

 

Konkursy na prace dyplomowe i studenckie projekty badawcze

Organizujemy konkurs na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich.

 

Warsztaty z cyklu „Komercjalizacja wiedzy i wdrożeniowa dydaktyka”

Zapraszamy na warsztaty pt. „Opiekun prac dyplomowych w roli mentora i brokera w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi” poświęcone wymianie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących opieki nad studentami piszącymi prace dyplomowe, które mają wymiar praktyczny.

Warsztaty mają służyć budowaniu na UW „wspólnoty praktyków”. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia w tym zakresie oraz zainspirować tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie robili, do angażowania dyplomantów do podejmowania tematów z potencjałem wdrożenia czy zastosowania w praktyce. Głęboko wierzymy, że ten rodzaj pracy może być źródłem naukowej satysfakcji i dla studentów i dla Promotorów.

Zapisy na poszczególne warsztaty są niezależne, tzn. można zapisać się na wybrany warsztat lub kilka. Uwaga: warsztaty pod tym samym tytułem mają ten sam zakres tematyczny.

Szczegóły i terminy warsztatów w Kalendarzu Wydarzeń.

 

„Pracademia – kiedy wiedza spotyka praktykę”

Zajęcia ogólnouniwersyteckie „Pracademia – kiedy wiedza spotyka praktykę” pomagające studentom w wykonaniu aplikacyjnych prac dyplomowych realizowane są przez Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska a koordynowane przez UOTT. Są one  kontynuacją projektu eCo-Solving realizowanego przez UW w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Szczegóły zajęć w USOS.

W wyniku projektu powstał także portal PRACADEMIA.eu, na którym firmy, instytucje publiczne i organizacje społeczne publikują oferty problematyki badawczej, praktyk i staży. Portal ten jest obecnie zarządzany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.Zapraszamy do obejrzenia filmu nt. aplikacyjnych prac dyplomowych oraz pobierania infografik.

 


PUBLIKACJE

Materiały konferencyjne „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”

Roge-Wiśniewska M. (przygotowanie), Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem – Wydawnictwa WGiSR UW 2016.

Przewodniki „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”

M. Roge-Wiśniewska, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni, Wydawnictwa WGiSR UW, Warszawa 2016.

M. Roge-Wiśniewska, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów, Wydawnictwa WGiSR UW, Warszawa 2016.

M. Roge-Wiśniewska, Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji, Wydawnictwa WGiSR UW, Warszawa 2016.

MEDIA

Eco Solving PRACADEMIA – obejrzyj film


Małgorzata Roge-Wiśniewska Dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
Specjalista ds. transferu wiedzy i aplikacyjnej dydaktyki
tel. (+48) 609 571 933
e-mail: