tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Baza Ofert UW

Baza Ofert Uniwersytetu Warszawskiego v. 2.0 (www.oferta.uw.edu.pl) zawiera systematycznie uzupełniany i aktualizowany zbiór danych o wiedzy naukowej, laboratoriach i grupach badawczych uczelni. Kataloguje w uporządkowany sposób informacje o możliwościach badawczych i świadczeniu usług eksperckich,  laboratoryjnych i szkoleniowych realizowanych przez pracowników UW.

Dodatkowo znajdują się w niej również oferty technologiczne i patenty stworzone przez pracowników UW.

Baza jest narzędziem, które ma pomóc w rozpowszechnieniu informacji na temat wiedzy naukowej oraz innowacjach powstających na Uniwersytecie Warszawskim. Baza Ofert UW ma również usprawnić komunikację i współpracę naukowców z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również z reprezentantami innych ośrodków naukowych.

 

Baza Ofert UW została stworzona w dwóch głównych celach:

  1. Prezentacji działań Uniwersytetu Warszawskiego – jakiego rodzaju technologie, wynalazki, patenty są tworzone na UW, a także z jakiego rodzaju usług mogą korzystać firmy i instytucje publiczne.
  2. Zgromadzenia i udostępnienia w jednym miejscu informacji o zasobach Uniwersytetu Warszawskiego dla pracowników, by bardziej efektywnie mogli korzystać zasobów infrastrukturalnych jak i ludzkich swojej Uczelni.

 

Baza Ofert UW powstała dla:

  1. Pracowników UW – aby promować swoje pomysły i wynalazki, ale także swoje kompetencje eksperckie i możliwości badań laboratoryjnych.
  2. Przedstawicieli firm i innych organizacji – aby czerpać z wypracowanych na UW technologii, wiedzy, usług eksperckich, laboratoryjnych i szkoleniowych.

Jestem pracownikiem UW. Jak dodać moją ofertę do bazy?

Jeśli jesteś pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego już teraz możesz dodać nową pozycję do Bazy Ofert UW, którą stworzyliśmy w UOTT również dla Ciebie. Skorzystaj z formularza stworzonego przez nas w Google Docs (formularz zgłoszenia oferty).

Podejrzyj plik pdf ze wszystkim polami formularza


Przejdź do formularza oferty

Przejdź do formularza oferty


Jeśli masz problemy lub pytania skontaktuj się z nami, pomożemy i podpowiemy jak przygotować ofertę Twoją lub Twojej jednostki.

 

Koordynatorka Bazy Ofert UW:

Baza Ofert UW - Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska


Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska
tel. (22) 55 40 360, pok. 1.122
e-mail:

Współpraca z jednostkami UW oraz pomoc przy wprowadzaniu ofert do bazy:

Baza Ofert UW - Paweł Płatek
Paweł Płatek
tel. (22) 55 40 727, pok. 1.121
e-mail:

 


Baza Ofert UW v. 1.0 jest dostępna w domenie archiwum.oferta.uw.edu.pl i została opracowana przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).