tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Baza Ofert UW

Baza Ofert Uniwersytetu Warszawskiego (www.oferta.uw.edu.pl) zawiera systematycznie uzupełniany i aktualizowany zbiór danych, dotyczących usług eksperckich,  laboratoryjnych i szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez pracowników UW.

Dodatkowo znajdują się w niej również oferty technologiczne stworzone przez pracowników naszej Uczelni, a także informacje o działających laboratoriach wraz z opisem dostępnego tam sprzętu badawczego i stosowanych metodyk badawczych.

Baza jest narzędziem mającym pomóc w rozpowszechnieniu informacji na temat naukowej oferty oraz innowacji powstających na Uniwersytecie Warszawskim i usprawnieniu współpracy naukowców z przedstawicielami gospodarki.

 

Baza Ofert UW została stworzona w dwóch podstawowych celach:

1) Pokazania „poza murami” Uniwersytetu Warszawskiego, co się w nich dzieje i jakiego rodzaju technologie (wynalazki/patenty) są tu tworzone, a także z jakiego rodzaju usług mogą korzystać firmy i ich pracownicy.

2) Zgromadzenia i udostępnienia w jednym miejscu informacji o zasobach Uniwersytetu Warszawskiego dla pracowników, by bardziej efektywnie mogli korzystać zasobów infrastrukturalnych jak i ludzkich swojej Uczelni.

 

Baza Ofert UW powstała dla:

1) Pracowników UW– aby promować swoje pomysły i wynalazki, ale także swoje kompetencje eksperckie i możliwości laboratoryjne

2) Przedstawicieli firm i innych organizacji – aby czerpać z wypracowanych na UW technologii, wiedzy i usług laboratoryjnych.

Jeśli jesteś pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego już teraz dodaj nową pozycję w bazie stworzonej również dla Ciebie pod adresem: www.oferta.uw.edu.pl.

Skorzystaj z przewodnika, który krok po kroku pokazuje w jaki sposób zarejestrować się i korzystać z bazy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

 

Koordynatorka Bazy Ofert UW:

Baza Ofert UW - Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska


Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska
tel. (22) 55 40 360, pok. 1.122
e-mail:

Współpraca z jednostkami UW oraz pomoc przy wprowadzaniu ofert do bazy:

Baza Ofert UW - Paweł Płatek
Paweł Płatek
tel. (22) 55 40 727, pok. 1.121
e-mail:

 

Baza Ofert Uniwersytetu Warszawskiego została opracowana przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).