tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Broker Innowacji w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW

WARSZAWA dn. 04/01/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza do składania ofert kandydatów do roli

Brokera Innowacji
w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW


Do roli brokera należeć będzie:

 • nawiązywanie kontaktu pomiędzy Twórcami innowacyjnych rozwiązań, a środowiskiem biznesowym;
 • aktywne wyszukiwanie i wstępna ocena innowacyjnych projektów w Uniwersytecie Warszawskim;
 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z firmami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni;
 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z instytucjami sektora publicznego oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni;
 • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, sektora biznesu lub sektora publicznego, mających na celu komercjalizację wyników badań;
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych, brokerskich, wystawach i targach w Polsce i zagranicą;
 • przygotowywanie ofert innowacyjnych projektów oraz szacowanie wartości innowacyjnych projektów przeznaczonych do odpłatnego udostępnienia;
 • aktywna komercjalizacja technologii/wyników badań, przez co rozumie się działania zmierzające np. do zawarcia umowy licencyjnej czy doprowadzenia do powstania spółki spin-off i/lub spin-out;
 • reprezentowanie uczelni w kontaktach ze środowiskiem biznesowym;
 • opracowanie portfolio innowacyjnych rozwiązań;
 • dbałość o utrzymanie trwałych relacji z sektorem biznesu, bieżące uaktualnianie bazy firm o nowe podmioty.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk przyrodniczych i/lub społecznych;
 • udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie zawodowe z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu ochrony własności intelektualnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • mowę cywilnoprawną / umowę o pracę;
 • stałe miesięczne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się jednostce ogólnouczelnianej.

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres: , do dnia 26 stycznia  2018 r.
Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z wybranymi kandydatkami/kandydatami oraz do zakończenia procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; t.j. Dz.U.2016.922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.