tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Broker Innowacji w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW oraz odpowiednio w NanoTechIP sp. z o.o.

WARSZAWA dn. 08/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz spółka celowa Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk NanoTechIP sp. z o.o. zapraszają do składania ofert kandydatów do roli

Brokera Innowacji
w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii w Warszawie oraz odpowiednio w NanoTechIP sp. z o.o. w Warszawie, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”


Do roli brokera należeć będzie:

 • nawiązywanie kontaktu pomiędzy Twórcami technologii, a środowiskiem biznesowym,
 • aktywne wyszukiwanie technologii gotowych do komercjalizacji
  w Uniwersytecie Warszawskim lub odpowiednio w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z firmami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni,
 • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki i sektora biznesu, mających na celu komercjalizację wyników badań,
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych, brokerskich, wystawach i targach w Polsce i zagranicą,
 • organizacja warsztatów i szkoleń o tematyce podwyższającej kompetencje z zakresu komercjalizacji i transferu technologii;
 • przygotowywanie ofert technologicznych, planu komercjalizacji oraz szacowanie wartości technologii przeznaczonych do odpłatnego udostępnienia,
 • aktywna komercjalizacja technologii/wyników badań, przez co rozumie się działania zmierzające do sprzedaży technologii, zawarcia umowy licencyjnej oraz doprowadzenie do powstania spółki spin-off i/lub spin-out,
 • reprezentowanie uczelni w kontaktach ze środowiskiem biznesowym,
 • dbałość o utrzymanie trwałych relacji z sektorem biznesu. przekazywanie nowych firm do bazy i bieżące uaktualnianie bazy.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
 • udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana)
 • dodatkowym atutem będzie znajomość metodologii sporządzania wyceny technologii, prawa własności intelektualnej i prawa korporacyjnego i doświadczenie w tym zakresie

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub cywilnoprawną w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” od marca 2017 (odpowiednio cały lub część etatu)
 • stałe miesięczne wynagrodzenie

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres do dnia 17 lutego  2017 r. włącznie z zaznaczeniem wybranej jednostki (UOTT lub NanoTech).  Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii ul. Żwirki i Wigury 93 Warszawa i/lub do siedziby NanoTechIP sp. z o.o. przy Al. Lotników 34/46 w Warszawie.


Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod powyżej wskazanym adresem lub telefonicznie pod numerem 22 55 40 728.