tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Broker Technologii – specjalista ds. analiz rynku, wycen i biznes planów w UWRC sp. z o.o.

WARSZAWA dn. 16/03/2017 r.

UWRC sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert kandydatów do roli

Brokera technologii – specjalisty ds. analiz rynku, wycen i biznes planów
w UWRC sp. z o.o. w Warszawie, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”


Do roli brokera – specjalisty należeć będzie:

 • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z firmami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań wobec uczelni,
 • wsparcie UOTT UW w aktywnym poszukiwaniu technologii gotowych do komercjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim,
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy Twórcami technologii z Uniwersytetu Warszawskiego, a środowiskiem biznesowym,
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych, brokerskich, wystawach i targach w Polsce i zagranicą,
 • przygotowywanie analiz rynku, szacowanie wartości technologii przeznaczonych do komercjalizacji, wsparcie przygotowania biznesplanów przez osoby rozważające utworzenie firm, w szczególności spin-off udziałem UWRC,
 • działania zmierzające do powstania spółek spin-off z udziałem UWRC sp. z o.o., i/lub spin-out,
 • dbałość o utrzymanie trwałych relacji z sektorem biznesu.

Wymagania podstawowe (konieczne):

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie we wspieraniu zarządzania projektami badawczymi komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie we wspieraniu komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana)

Wymagania dodatkowe:

 • tytuł doktora w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana)
 • znajomość metodologii sporządzania analiz rynku, wyceny technologii i przygotowania biznes planów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” od kwietnia 2017 (odpowiednio cały lub część etatu),
 • stałe miesięczne wynagrodzenie.

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres do dnia 24 marca 2017 r.  Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do biura UWRC sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod powyżej wskazanym adresem.