tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

dr Karol Fijałkowski

RZECZNIK PATENTOWY, CHEMIK

Biuro ds. Patentów
e-mail:


Jest rzecznikiem patentowym. Specjalizuje się w wynalazkach chemicznych, mechanicznych i farmaceutycznych w procedurze krajowej i międzynarodowej. Posiada doświadczenie w komercjalizacji wyników naukowych i w kontaktach z biznesem. Zna języki angielski, czeski i hiszpański.

W UOTT zajmuje się prowadzeniem zgłoszeń patentowych i znaków towarowych pochodzących z Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się również kontaktami z potencjalnymi partnerami przemysłowymi, negocjacjami handlowymi i transferem technologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe w pracy badawczej na Uniwersytecie Warszawskim (gdzie uzyskałem stopień doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem) oraz w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Åbo Akademi University, Akademia Nauk Republiki Czeskiej). Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe, dwa własne wynalazki, dwukrotne Stypendium START FNP oraz Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Pracuje jako rzecznik patentowy. Wiedzę i oświadczenie w zakresie prawa patentowego i transferu technologii zdobył m.in. na Uniwersytecie w Strasburgu, na Uniwersytecie Stanforda i na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane m.in. przez Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki.