tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

EIT Food

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest podnoszenie innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 51 partnerów z 13 państw.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

EIT Food tworzą uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo.

Strona www: www.eitfood.eu

Rola UOTT

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii włączył się w poszukiwanie innowacyjnych pomysłów wśród zespołów badawczych naszej uczelni oraz pomaga w negocjacjach z partnerami w konsorcjum.


EIT Food to 4 obszary innowacyjne

1) EIT Food Assistant

Rozwijanie narzędzi, serwisów informacyjnych i nowych technologii rynkowych, umożliwiających:

 • rozpoznanie i diagnozę własnych potrzeb, preferencji, tolerancji żywieniowych (PAN-profile – Preferences Acceptance Needs);
 • spersonalizowane monitorowanie wzorców zachowań dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji żywieniowych;
 • wzrost świadomości konsumentów o wpływie decyzji żywieniowych na środowisko ekologiczne, wzmocnienie poczucie odpowiedzialności i zmianę postrzegania „odpadów” powstających w procesie powstawania żywności;
 • wgląd w sposoby produkowania i dystrybuowania żywności.

2) Your Fork2Farm

Wdrażanie nowych technologii w rolnictwie, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej żywności oraz rozwój i integracja łańcucha dostaw napędzanego przez konsumentów, poprzez:

 • dialog i zaangażowanie konsumentów w proces projektowania i produkcji dokładnie takiej żywności, na jaką jest zapotrzebowanie;
 • uwzględnienie w łańcuchu dostaw podmiotów sektora usług, a także prywatnych kuchni;
 • modułowość, zaoferowanie większej możliwości konfigurowania produktów żywnościowych w oparciu o własne zindywidualizowane profile.

3) The Web Of Food

Intensyfikacja cyfryzacji systemu żywnościowego, zapewniająca:

 • uelastycznienie produkcji, upowszechnienie mechanizmów produkcji inicjowanej przez konsumentów;
 • łączenie elementów łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej;
 • integrację z łańcuchem dostaw miar i procedur recyklingu, zużycia materiałów, energii;
 • ograniczenie odpadów;
 • śledzenie produktów, łatwiejszą kontrolę bezpieczeństwa, autentyczności, ograniczenie ryzyk;
 • ujednoliconą, wiarygodną certyfikację jakości żywności.

4) The Zero Waste Agenda

Rozwój nowych rozwiązań przekształcających liniowy model produkcji-konsumpcji odpadów w model okrężnej biogospodarki, w celu:

 • efektywnego wykorzystania zasobów;
 • redukcji zapotrzebowania na surowce podstawowe;
 • zmniejszenia strat żywności i redukcji odpadów związanych z konsumpcją;
 • ograniczenia oddziaływania produkcji żywności na środowisko i utrzymania zrównoważonego rozwoju;
 • tworzenia istotnych wartości ekonomicznych i społecznych w tym kreowania nowych funkcjonalności istotnych z punktu widzenia konsumentów;
 • zapewnienia przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego.

ZŁÓŻ PROPOZYCJĘ PROJEKTU DO 7 LUTEGO 2018 r.

UOTT poszukuje zespołów badawczych, które chcą zrealizować swoje pomysły w ramach konsorcjum EIT Food.

Propozycje prosimy składać w języku angielskim.

Pobierz formularz: Idea Proposition Form for Activities.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska
Koordynator Projektów UOTT
tel. (+ 48 22) 55 40 728
e-mail: mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl


Kryteria, które mają spełniać propozycje projektów do złożenia w ramach EIT Food:

 • realizują cele EIT Food, są spójne z Agendą Strategiczną i Misją EIT Food;
 • można je zrealizować w okresie od 1 do 3 lat;
 • odpowiadają na istniejący problem społeczny / zapotrzebowanie zgłaszane przez konsumentów / potrzebę przedsiębiorców;
 • prowadzą do opracowania nowego produktu / technologii / usługi / modelu biznesowego;
 • można je zaklasyfikować na poziomie gotowości technologicznej co najmniej 4/5 TRL (ang. Technology Readiness Level);
 • będą realizowane z innymi partnerami należącymi do konsorcjum (preferowane maksimum 5);
 • będą realizowane w ramach „trójkąta wiedzy”, czyli co najmniej z jednym partnerem biznesowym;
 • będą realizowane na poziomie ponadlokalnym, czyli co najmniej z jednym partnerem z innego CLC;
 • wpisują się w wybrane segmenty łańcucha wartości sektora żywności, albo przekrojowe (ang. cross-cutting) kompetencje niezbędne do doskonalenia tego sektora;
 • zgłoszane są przez zespoły projektowe z wiedzą i doświadczeniem w danym obszarze (możliwość wykazania ponoszonych równolegle wydatków na inne, komplementarne działania projektowe, tzw. KCA, KIC Complementary Activities).

Partnerzy w EIT Food

EIT Food to konsorcjum składające się z 51 partnerów z wiodących firm, ośrodków badawczych i uniwersytetów w 13 krajach. EIT Food poddaje transformacji europejski systemu żywnościowy, który ma być zorientowany na ludzi i zasoby, zwiększający zaufanie konsumentów oraz mający na celu poprawę ich stanu zdrowia.

EIT Food has formed five Co-location Centres across Europe:

 • Leuven – CLC West (Belgium, France, Switzerland)
 • London – CLC North-West (UK, Ireland, Iceland)
 • Madrid – CLC South (Spain, Italy, Israel)
 • Munich – CLC Central (Germany, The Netherlands)
 • Warsaw – CLC North-East (Poland, Finland)

List of Partners per Country

Belgium:

 1. Etablissementen Franz Colruyt NV (Business / Industry)
 2. European Food Information Council AISBL (public administration / NGO)
 3. Katholieke Universiteit Leuven (Higher Education Institution)
 4. Puratos NV (Business / Industry)

France:

 1. Roquette Freres SA (Business / Industry)
 2. Sodexo SA (Business / Industry)

Finland:

 1. Helsingin Yliopisto (Higher Education Institution)
 2. Teknologian tutkimuskeskus VTT OY (Research Organisation)
 3. Valio OY (Business / Industry)

Germany:

 1. Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (Research Organisation)
 2. Döhler GmbH (Business / Industry)
 3. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (Research Organsiation)
 4. Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken (Business / Industry)
 5. John Deere GmbH & Co. KG*JD (Business / Industry)
 6. Robert Bosch GmbH (Business / Industry)
 7. Siemens Aktiengesellschaft (Business / Industry)
 8. Technische Universität München (Higher Education Institution)
 9. Universität Hohenheim (Higher Education Institution)

Iceland:

 1. Matis OHF (Research Organisation)

Italy:

 1. AIA Associazione Italiana Allevatori (Research Organisation)
 2. Universita Degli Studi Di Torino (Higher Educaton Institution)

Ireland:

 1. Anglo Beef Processors Ireland (Business / Industry)

Israel:

 1. Algatechnologies (1998) Ltd (Business / Industry)
 2. Strauss Group Ltd (Business / Industry)
 3. Technion – Israel Institute of Technology (Higher Education Institution)

Netherlands:

 1. DSM Food Specialities BV (Business / Industry)
 2. Koppert BV (Business / Industry)
 3. PlantLab Groep BV (Business / Industry)

Poland:

 1. Grupa Maspex Sp. Z o o. Sp k. (Business / Industry)
 2. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (Research Organisation)
 3. Raben Management Services Sp.z o.o. (Business / Industry)
 4. Uniwersytet Warszawski (Higher Education Institution)

Spain:

 1. Aceites Del Sur-Coosur S.A (Business / Industry)
 2. Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas (Research Organisation)
 3. AN S.Coop (Business / Industry)
 4. Angulas Aguinaga SAU (Business / Industry)
 5. Fundacion Azti – Azti Fundazioa (Research Organisation)
 6. Universidad Autonoma De Madrid (Higher Education Institution)

Switzerland:

 1. Buhler AG (Business / Industry)
 2. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Higher Education Institution)
 3. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Higher Education Institution)
 4. Givaudan Suisse SA (Business / Industry)
 5. Nestec SA (Research Organisation)

United Kingdom:

 1. PepsiCo, Inc. (Business / Industry)
 2. The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Higher Education Institution)
 3. Queen’s University of Belfast (Higher Education Institution)
 4. University of Reading (Higher Education Institution)
 5. Waitrose (Business / Industry)
 6. SCIEX (Research Organisation)
 7. Agrimetrics (Research Organisation)
 8. The Institute of Food Research Quadram (Research Organisation)