tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Fundusze na komercjalizację

Zapytaj nas o fundusze na komercjalizację. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii współpracuje z ekspertami zajmującymi się opracowywaniem projektów przeznaczonych do realizacji w oparciu fundusze unijne dla firm z programów dotyczących poniższych zagadnień:

  • Projekty inwestycyjne
  • Promocja na rynkach zagranicznych i wprowadzanie nowego modelu biznesowego
  • Wykonanie audytu wzorniczego
  • Projekty badawczo rozwojowe (np. szybka ścieżka 1.1.1 oraz Horyzont 2020)
  • Ochrona własności przemysłowej
  • Utworzenie centrum badawczo rozwojowego w ramach przedsiębiorstwa
  • Pozyskanie kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych lub o charakterze dłużnym przez emisję obligacji na rynku catalyst.

Nowe możliwości pozyskania finansowania z funduszy inwestycyjnych

10/01/2017 r.

Chcielibyśmy poinformować w imieniu naszym i UWRC sp. z o.o. (spółka celowa UW) o nowych możliwościach pozyskania finansowania z funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka, zasilonych publicznymi pieniędzmi i szukających na uczelniach tematów, zespołów badawczych i spółek dla swoich inwestycji. Dowiedz się więcej.


Więcej informacji nt. możliwości finansowania można uzyskać z poniższych prezentacji.


WYSZUKIWARKA DOTACJI


Umów się już dziś na spotkanie, skorzystaj z porady naszego eksperta i zapytaj o fundusze na komercjalizację swoich wyników badań.

Jacek Sztolcman
Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii
tel. (+48) 795 215 410, pok. 1.121
e-mail: j.sztolcman@uott.uw.edu.pl