tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Gazownictwo – 400 mln zł na innowacje

2017-11-17 GAZ-SYSTEM, NCBR i PGNiG wspólnie zainaugurowały programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Konsorcja przedsiębiorców i naukowców będą mogły wziąć udział w konkursach na rozwój nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowniczego. Łączny budżet programu wyniesie 400 mln zł.

– Sektor gazowniczy jest kluczowy dla funkcjonowania wielu obszarów polskiej gospodarki. Co za tym idzie zwiększenie jego konkurencyjności to warunek konieczny do zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w najlepsze projekty badawczo-rozwojowe są szansą na stworzenie warunków do wzrostu całej branży – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Program INGA będzie realizowany w ramach tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To unikatowy mechanizm finansowego wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jego celem jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego, jako uczestnika globalnego rynku, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W ramach formuły Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR pokrywa 50 proc. kosztów realizacji tzw. Agendy Badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM obszarów problemowych wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Konkursy NCBR w ramach programu INGA będą ogłaszane w ośmiu obszarach tematycznych:

  • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,

  • pozyskanie metanu z pokładów węgla,

  • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,

  • sieci gazowe,

  • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,

  • technologie wodorowe i paliwa gazowe,

  • technologie stosowane we współpracy z klientami,

  • ochrona środowiska.

 

NCBR ogłosi pierwszy konkurs w styczniu 2018 r. Udział będą mogły w nim wziąć konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut itp.) oraz przedsiębiorstwo, bądź konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

Nabór wniosków konkursowych do programu INGA ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia 2018 r. Zwycięskie projekty poznamy zatem w trzecim kwartale przyszłego roku.


Pełna treść na stronie NCBR