tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

III Konkurs na prace dyplomowe – podsumowanie zgłoszeń

06.11.2018 r. Z końcem października zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do III  Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym. Ogólna liczba zgłoszeń jest większa niż w latach poprzednich i wynosi 40 prac.

Po ocenie formalnej do dalszego procedowania zostało zakwalifikowanych 36 zgłoszeń. Następnym etapem jest ocena nadesłanych prac (według kryteriów zawartych w regulaminie), która powinna zakończyć się do 20 listopada 2018 r.

Zgłoszenia w liczbach

 • Prace doktorskie – 2
 • Prace magisterskie – 17
 • Prace licencjackie – 21

4 ze zgłoszonych prac są utajnione ze względu na toczące się procedury patentowe.

5 zgłoszonych prac jest anglojęzyczna.

3 prace zgłoszone zostały przez studentów zagranicznych.

Jednostki UW

W pierwszej trójce najliczniej reprezentowane są prace dyplomowe złożone przez absolwentów Wydziałów: Fizyki (14), Chemii (8), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Biologii (po 4).

Poniżej 4 zgłoszeń otrzymaliśmy z następujących jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (kolejność alfabetyczna):

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Artes Liberales
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Geografii
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Psychologii
 • Wydział Zarządzania

Na pytania związane z konkursem odpowie Koordynator projektów studenckich – Łukasz Pieczara

tel. (22) 55 40 730, e-mail:Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

 • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
 • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
 • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

 • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI.

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii Europejskiej. Preinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC).

Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.