tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PRZETARG NR 16/530000/2017)

Warszawa dn. 18/08/2017 r.

Poniżej dostępny skan dokumentu z wynikami postępowania nr 16/530000/2017 dotyczącego „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego” – projekt „Inkubator innowacyjności +.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY