tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Studenckie Koło INIT

„INIT” powstał w 2016 roku przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW. Jego celem jest popularyzacja tematyki komercjalizacji wśród studentów oraz promowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych. W planach jest wspieranie prac naukowych ukierunkowanych na komercjalizację technologii, a także promocja nowych technologii i innych rozwiązań aplikacyjnych. „INIT” wspiera również UOTT w  upowszechnianie wiedzy o prawach autorskich i procedurach patentowych oraz w zachęcaniu studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań praktycznych.

Poznaj INIT: strona internetowaFacebook

Studenckie Koło Innowacji o Transferu Technologii - strona www

 

Studenckie Koło Innowacji o Transferu Technologii - Facebook