tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Główne założenia Inkubatora UW (IUW)

Celem Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego jest stworzenie warunków do rozwoju praktycznego podejścia do wyników pracy naukowej i projektów praktycznych na UW takich jak: start-upy, NGO-sy, rozwój osób kreujących zmianę w firmach i społecznościach lokalnych.

Przedsiębiorczość nie jest bowiem prowadzeniem biznesu, a sposobem myślenia człowieka, który przy użyciu różnych narzędzi (w tym biznesowych) rozwiązuje problemy, dostarcza nowych usług i kreuje innowacyjne rozwiązania dla siebie i dla swojej społeczności (lokalnej lub szerszej). Myślenie przedsiębiorcze prowadzi do podejmowania odpowiedzialności za samego siebie i swoje działania.

Więcej informacji na stronie

www.iuw.edu.pl