tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Jak patentować na UW

WYNALAZEK

Jak rozpoznać wynalazek?

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym cechujące się:

  • NOWOŚCIĄ – wynalazek uważa się za nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki (brak ujawnienia identycznego rozwiązania podanego do publicznej wiadomości w dowolnej formie);
  • POZIOMEM WYNALAZCZYM – wynalazek nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki;
  • MOŻLIWOŚCIĄ PRZEMYSŁOWEGO ZASTOSOWANIA – wytwór lub sposób wg wynalazku może być wykorzystywany w działalności przemysłowej lub w rolnictwie.

Wynalazkiem mogą być wytwory (zdeterminowane przestrzennie i nie), sposoby (technologie wytworzenia), zastosowania.

ZGŁOŚ FAKT DOKONANIA WYNALAZKU DO UOTT

Zgłoś się do UOTT w celu określenia kolejnych etapów związanych z ochroną wynalazku. Aby ułatwić Ci szybsze uzyskanie opinii UOTT o potencjale patentowym Twojego rozwiązania, pobierz, wypełnij i prześlij do nas formularz konsultacji z UOTT .

POCZEKAJ NA OPINIĘ UOTT

W ciągu kilku dni otrzymasz opinię odnośnie twojego wynalazku. Jeżeli termin miałby się wydłużyć, na pewno zostaniesz o tym poinformowany.

DECYZJA O OCHRONIE WYNALAZKU

Jeżeli opinia będzie pozytywna przystępujemy do procesu przygotowania zgłoszenia patentowego. Nie martw się, UOTT zajmie się wszystkimi formalnymi kwestiami. W odpowiednim momencie poprosimy Cię jedynie o wypełnienie kilku niezbędnych dokumentów. Twoją główną rolą będzie merytoryczne wsparcie rzecznika patentowego przy opracowywaniu zgłoszenia patentowego.
W przypadku innej opinii, UOTT wskaże rekomendacje dotyczące modyfikacji Twoich wyników badań.

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

Zgłoszenie jest gotowe. Dokonujemy zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub innym właściwym urzędzie poza granicami Polski.

MOŻNA PUBLIKOWAĆ!

Wynalazek został zgłoszony w urzędzie patentowym. Jeżeli w tym samym czasie musiałeś przygotowywać publikację, to teraz jest odpowiedni moment na jej wysłanie.

KOMERCJALIZACJA

O tym jak wygląda proces komercjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim dowiesz się na naszej stronie. Skontaktuj się również z naszymi Brokerami Technologii, aby rozpocząć proces komercjalizacji swoich wyników badań.


O szczegóły „Jak patentować na UW?” zapytaj naszych ekspertów z Biura ds. Patentów.


Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 1.120
e-mail:
Piotr Musiał Piotr Musiał
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 747, pok. 1.120
e-mail:
dr Karol Fijałkowski Dr Karol Fijałkowski
Biuro ds. Patentów
e-mail: