tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Klub Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego ma wspierać relacje naukowców z biznesem

Klub Innowacji UW

2018-02-21

Działający na Uniwersytecie Warszawskim Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) uruchomił Klub Innowacji, którego celem jest usprawnienie wymiany informacji między środowiskiem naukowców i przedsiębiorcami oraz inspirowanie obu stron do współdziałania na rzecz rozwoju innowacji i komercjalizacji nauki.

Powołany przez UOTT Klub Innowacji to kolejny instrument, który ma wspomagać naukowców zainteresowanych komercjalizowaniem swoich osiągnięć naukowych oraz otwierać uniwersytet na przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i nawiązywaniem współpracy z naukowcami. Klub ma obecnie formułę cyklicznych spotkań. Biorą w nich udział związani z UW naukowcy, założyciele uniwersyteckich spółek typu spin-off oraz przedstawiciele przedsiębiorstw poszukujący kontaktów ze środowiskiem naukowców.

Czytaj dalej

Na UW wyłoniono zwycięzców grantów na innowacyjne projekty

2018-02-08

Ogłoszono listę zwycięskich zespołów naukowych oraz naukowców, którzy otrzymają finansowe wsparcie na rozwój innowacyjnych projektów. Wśród laureatów konkursu na grant „Inkubator Innowacyjności+” aż 9 nagrodzonych związanych jest z Uniwersytetem Warszawskim. Wśród nich znaleźli się naukowcy z wydziałów biologii, chemii, geologii i psychologii.

6 lutego 2018 r ogłoszono zwycięzców drugiej edycji konkursu na grant z programu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wspieranie naukowców w zarządzaniu wynikami badań i prac rozwojowych w kierunku komercjalizacji. Przedmiotem zgłoszeń o dofinansowanie są projekty będące w fazie przedwdrożeniowej – wyniki badań, technologie oraz projekty z dużym potencjałem rynkowym.

Czytaj dalej

wDialogu – darmowy system dla urzędów wspomagający prowadzenie konsultacji społecznych

2018-11-29

Konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu Warszawskiego opracowało uniwersalną platformę online wspomagającą planowanie i prowadzanie konsultacji społecznych. Jej głównym celem jest poprawa jakości konsultacji społecznych i wdrożenie wysokich standardów w zakresie komunikacji urzędów z obywatelami. Stworzone narzędzie jest udostępniane za darmo wszystkim urzędom.

Pracownia Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej opracowała platformę wDialogu, która całościowo wspiera zarządzanie procesem konsultacji społecznych. Wytworzone oprogramowanie to wynik czterech lat prac interdyscyplinarnego zespołu kilku instytucji i organizacji pod kierunkiem dr Anny Przybylskiej z Instytutu Socjologii UW. Cały projekt zamknął się w budżecie 800 tys. złotych pochodzącym m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie przetestowana w kilku gminach platforma jest udostępniana za darmo wszystkim zainteresowanym urzędom.

Czytaj dalej

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego z Roche Polska uruchamiają program BioMed Academy – nową ścieżkę rozwoju innowacji studenckich

2018-11-27

Uniwersytet Warszawski zawarł porozumienie z firmą Roche Polska, światowym liderem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego. Dzięki zawiązanej współpracy, w ramach utworzonego w tym roku Inkubatora UW, powstanie BioMed Academy – autorski program akceleracyjny dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. To innowacyjna forma współdziałania uczelni i biznesu, w ramach której – obok edukacyjnego i praktycznego bloku dydaktycznego – opracowana zostanie ścieżka rozwoju projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Uniwersytet Warszawski dynamicznie zmienia sposób kształcenia i wspierania swoich studentów. Uczelnia kładzie coraz większy nacisk na wywoływanie myślenia przedsiębiorczego, stwarza warunki do budowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych i daje dostęp do praktyki zawodowej w różnych dziedzinach nauki. Jednym z flagowych przedsięwzięć Uniwersytetu Warszawskiego jest Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w marcu 2017 r.

Czytaj dalej

Na Uniwersytecie Warszawskim zakończył się międzywydziałowy projekt tworzenia startupów

2018-10-24

W dniach 20-22 października 2017 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja MatchIT – startupowego maratonu dla studentów. Podczas trzydniowego spotkania pod okiem branżowych ekspertów i mentorów studenci i absolwenci różnych kierunków UW oraz WUM pracowali nad własnymi projektami biznesowymi i społecznymi.

Startupowy weekendu MatchIT został przygotowany przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Wydział Fizyki, Inkubator UW i DELab UW. Nad wydarzeniem patronat objęty Ambasada USA oraz Ambasada Izraela w Warszawie. Wydarzenie zakończyło się przedstawieniem najciekawszych projektów stworzonych przez interdyscyplinarne zespoły, w których skład weszli zarówno studenci informatyki, jak i innych kierunków. Wspólnym mianownikiem była chęć współpracy przy zakładaniu i prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych lub społecznych, gdzie trzeba wykorzystać technologie informatyczne.

Czytaj dalej

Analiza behawioralna pomoże w rekrutacji specjalistów

2017-10-11

Automatyczne monitorowanie i analiza zachowań ludzi w sieci będą pomagać łowcom głów w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników. Prof. Krzysztof Stencel z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi innowacyjny projekt, który przeciera ścieżkę w obszarze analizy behawioralnej na potrzeby rekrutacji.

Na rynku pracy coraz bardziej odczuwalny jest brak pracowników. Wyraźnie widać to m.in. w branży budowlanej i logistycznej, a zwłaszcza w sektorze IT. Uderzający jest niedobór informatyków i programistów, na których popyt ciągle wzrasta. Ocenia się, że obecnie na rynku brakuje około 50 tys. wykwalifikowanych specjalistów. Ten deficyt będzie niestety się pogłębiał, ponieważ w ujęciu globalnym znacznie szybciej rośnie zapotrzebowanie na pracowników IT w porównaniu z liczbą specjalistów wchodzących na rynek.

Czytaj dalej

Będzie rewolucja w rolnictwie: mniej oprysków i nawozów w produkcji żywności

2017-10-05

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali metody prowadzenia upraw żywności przy znaczącym ograniczeniu toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb. Metoda wykorzystuje występujące w glebach pożyteczne bakterie. Pozwalają one produkować zdrowszą żywność, szybko rekultywować niszczone od dekad ziemie uprawne i dodatkowo ograniczyć koszty produkcji.

Wieloletnie prace badawcze w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzone przez zespół Magdaleny Popowskiej, prof. UW, pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych. W niedalekiej przyszłości mogą one być wdrażane na masową skalę, co zrewolucjonizuje stosowane od wielu lat praktyki w hodowli roślin uprawnych.

Zespół wyselekcjonował różnego rodzaju szczepy występujących w glebach bakterii, które pełnią określone funkcje wspomagające w procesie rozwoju roślin. Bakterie te mają m.in. kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w mikroflorze ziem uprawnych a tym samym są odpowiedzialne za żyzność i produktywność biologiczną gleb.

Czytaj dalej

Studenci UW pokazali innowacyjne pomysły na biznes

2017-07-02

Inkubator UW przeprowadził pierwszą edycję BraveCamp. To kilkudniowy wyjazd, na którym wybrani studenci-wizjonerzy pod okiem trenerów i mentorów rozwijali zgłoszone przez siebie projekty. Najlepszy pomysł został nagrodzony grantem.

„Powiem krótko: chcę tam być!” – tak jeden z uczestników w formularzu zgłoszeniowym podsumował swój list motywacyjny. Faktycznie, warto było „być”, bo nieczęsto się zdarza, by podczas doświadczonymi menadżerami, coachami i specjalistami od rozwoju startupów, a do tego zyskać realną możliwość wdrożenia swojej wizji w życie. Taki właśnie był BraveCamp, czyli pierwsza edycja szkoły letniej dla studentów-wizjonerów zrzeszonych w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej

Inkubator UW – rozwijamy się znacznie szybciej niż zakładaliśmy

2017-05-22

Tempo, w jakim rozwija się Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, przekroczyło wszelkie wstępne założenia. W dwa miesiące od uruchomienia w ośrodku aktywnie działa już ponad 100 studentów i pracowników naukowych, a z warsztatów i wsparcia mentorów skorzystało ponad 500 osób. Do wakacji liczby te mają się niemal potroić.

Uruchomiony pod koniec marca Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego stale otwiera nowe projekty, których celem jest rozwój nie tylko pomysłów biznesowych, ale również pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Jednak tempo wzrostu ośrodka jest tak olbrzymie, że na początku roku akademickiego zostanie otwarty jego nowy oddział – na Wydziale Fizyki w kampusie na Ochocie do użytku studentów i naukowców oddane zostanie kolejnych 500 m2 z bogato wyposażoną nowoczesną warsztatownią.

Czytaj dalej

Polskie wynalazki umożliwiają redukcję zużycia platyny czy palladu do katalizatorów przemysłowych aż o 90%

2017-05-29

Dzięki wynalazkom dr. hab. Rafała Jurczakowskiego i dr. hab. Adama Lewery z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, można zredukować zużycie platyny czy palladu w produkcji katalizatorów przemysłowych o 50 do 90%. Jeżeli uda się wdrożyć wynalazek w życie, przemysł może uzyskiwać tysiąckrotny zwrot z inwestycji w nowe katalizatory.

Polscy naukowcy opracowali nową metodę otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych o kontrolowanym rozmiarze, dużej czystości i zwiększonej aktywności katalitycznej wynikającej z dużej czystości oraz uzyskania większej liczby centrów aktywnych na powierzchni katalizatora. Ten wynalazek ma ogromne znaczenie dla przemysłu, ponieważ nie tylko pozwoli producentom na znaczne zredukowanie kosztów metali szlachetnych wykorzystywanych w katalizie, ale także może zaowocować zwiększeniem udziału oryginalnych, innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Czytaj dalej