tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101/UOTT/2018

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy dotyczącej wykorzystania obserwacji satelitarnych sensorami radarowymi (Sentinel-1) w szacowaniu przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleby pola uprawnego w ramach projektu„Inkubator innowacyjności+” (Konkurs na Grant) według poniższych kryteriów.

Cytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 94/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 5/11/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zapraszado składania ofert na prace w zakresie opracowania narzędziwspierających komunikację z użytkownikami w Internecie w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów:

 

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 91/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 12/10/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na prace w zakresie automatyzacji przyjmowania zleceń – integracja oprogramowania w zakresie kwerendy danych i łączenia zlecenia z uruchamianiem właściwego systemu rafinacji w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 81/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 31/08/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na prace programistyczne związane z rozwojem platformy meteo.pl w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 78/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 22/08/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu 5 biznes planów w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 11/07/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na badania powinowactwa do receptorów melanokortynowych wybranych związków ze zgłoszenia patentowego nr P.422093 w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 70/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 11/07/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na badania powinowactwa do receptorów opioidowych wybranych związków ze zgłoszenia patentowego nr P.422093 w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 69/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 11/07/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup materiałów światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej