tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 74/UOTT/2019 z dnia 03.10.2019 r. dot. usługi doradztwa w zakresie oceny potencjału zawodowego przedsiębiorcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 16/10/2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 3 października 2019 r. na usługę doradztwa w zakresie oceny potencjału zawodowego przedsiębiorcy w ramach projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” wybrano ofertę firmy:

Lincoln Aria Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

Cena oferty brutto 1845,00 PLN , wartość netto 1500,00 PLN, podatek VAT 345,00 PLN (23%).

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 76/UOTT/2019 z dnia 16.09.2019 r. dot. opracowania dla przedsiębiorcy z Mazowsza analizy rynku weterynaryjnego

Zapytanie ofertowe 67/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 27/09/2019 r.
Uprzejmie informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 16/09/2019 r. na opracowanie dla przedsiębiorcy z Mazowsza analizy rynku weterynaryjnego  w ramach projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” wpłynęło 9 ofert.
W wyniku rozstrzygnięcia wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała 82 pkt:
Bio-Tech Consulting sp. z o.o. , ul. Tuwima 30 lok. 3U, 90-002 Łódź.
Cena oferty brutto 6 027,00 PLN , wartość netto 4 900,00 PLN, podatek VAT 1 127,00 PLN (23%).
 
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Stworzenie narzędzia informatycznego do automatycznego pobierania spersonalizowanej prognozy pogody w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/UOTT/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Implementację narzędzia analizy profili pionowych w kontekście badania inwersji termicznej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 64/UOTT/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na  Stworzenie serwisu internetowego — platformy usługowej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” według poniższych kryteriów. Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 58/UOTT/2019

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW zaprasza do złożenia oferty na opracowanie 1 (słownie:  jednej) ekspertyzy i aktualizacji 1 (słownie: jednej) ekspertyzy. Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w załącznikach.

Termin złożenia ofert upływa do 19.09.2019 r. do godziny 00:00. Zapraszamy!

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 51/UOTT/2019

Zapytanie ofertowe 67/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 20/08/2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 51/UOTT/2019 – UOTT UW na usługi mentoringowe dla przedsiębiorcy

Uprzejmie informujemy, że  w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługi mentoringowe dla przedsiębiorcy z Mazowsza najkorzystniejszą oferty złożył:

Read more

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługi promocyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/UOTT/2019

WARSZAWA dn. 22/07/2019 r.

Uprzejmie informujemy, że  w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. usług promocyjnych – doradztwa przy opracowaniu architektury, funkcjonalności, optymalizacji  i usługi utworzenia stron internetowych najkorzystniejszą oferty złożył:

Read more