tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

„Klub Innowacji UW” – startuje klub networkingowy

2017-10-26

W dniu 24 listopada 2017 r. zainauguruje swoją działalność klub networkingowy Uniwersytetu Warszawskiego. „Klub Innowacji UW” to nowa inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego, która pozwala przedsiębiorcom budować bezpośrednie relacje z naukowcami i odkrywcami z najlepszej polskiej uczelni, a także z założycielami startupów.

Spotkania członków klubu organizujemy zawsze w nieformalnej, piątkowej atmosferze, poza murami uczelni w szeroko rozumianym centrum Warszawy. Chcemy w ten sposób stworzyć przyjazną i pozbawioną barier atmosferę do wspólnego poznania, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji będących podstawą owocnej współpracy.

Pierwsze spotkanie dla zarejestrowanych członków Klubu odbędzie się już 24 listopada 2017 r. od godz. 20:00 (networking od 21.00 do zamknięcia lokalu). Zaproszenia na najbliższe spotkanie z prośbą o potwierdzenie obecności wyślemy tylko do członków Klubu Innowacji UW w pierwszym tygodniu listopada, a o miejscu spotkania będziemy informować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Kto wystąpi na inaugurację „Klubu Innowacji UW”?


„PROmeteo – system spersonalizowanej osłony meteorologicznej” – dr Maciej Wrona – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Innowacyjny proces wykorzystania komputerów dużej mocy do modelowania zjawisk meteorologicznych i klimatycznych zachodzących w obrębie kuli ziemskiej. W wyniku integracji technologii, modelowania matematycznego oraz wiedzy i doświadczenia w zakresie klimatologii i meteorologii powstaje produkt w postaci wysokorozdzielczej prognozy pogody. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie wartości parametrów meteorologicznych (ponad 300 parametrów różnego typu) dla wybranych lokalizacji i wysokości oraz budowanie produktów i usług odpowiadających potrzebom wybranych grup odbiorców i branż.


„Geniusz negocjacji” – dr Łukasz Jochemczyk – Wydział Psychologii UW

Przełomowy sposób prowadzenia negocjacji polegający na zastosowaniu naukowych rozwiązań. Przetłumaczenie procesu komunikacji w negocjacjach na formalny język sieci semantycznych – Dynamicznych Sieci Negocjacji (DSN) oraz zastosowanie odpowiednich algorytmów umożliwia wskazanie kluczowych elementów mających wpływ na wynik negocjacji. Parametry sieci DSN oraz analiza jej właściwości dostarczą negocjatorowi informacji o sugerowanym sposobie dalszego prowadzenia mediacji, uzyskania lepszego wyniku oraz satysfakcji z procesu negocjacji, a także wskażą techniki negocjacyjne, które umożliwiłyby zmaksymalizowanie wyniku negocjacji.


Obydwaj prelegenci są beneficjentami Pierwszego KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + realizowanego w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii. Więcej o projekcie Inkubator Innowacyjności +


Uczestnictwo w „Klubie Innowacji UW”

Zapraszamy do wstąpienia w poczet członków klubu zarówno przedstawicieli biznesu, jak również pracowników naszej uczelni zainteresowanych komercjalizacją wyników swojej pracy naukowej.Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne

Więcej na temat „Klubu Innowacji UW”