tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Klub Innowacji UW


CO TO JEST KLUB INNOWACJI UW I JAK FUNKCJONUJE


Klub Innowacji UW to platforma uniwersytecka, na której polska nauka chce się spotykać z biznesem. Klub zrzesza szeroki wachlarz instytucji zróżnicowanych pod względem wielkości, rodzaju i struktury tj.:

Największy ośrodek akademicki posiadający wysoce wykwalifikowane i specjalistyczne kadry, koła naukowe i stowarzyszenia studenckie, kształcący ponad 45 tys. studentów
Międzynarodowe korporacje, duże polskie spółki oraz MŚP z branż usługowych i produkcyjnych działających w innowacyjnych obszarach, w tym start-upy i spin-offy
Administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, m.in. klastry, parki technologiczne i przemysłowe, izby bilateralne, izby handlowe, stowarzyszenia branżowe

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM KLUBU INNOWACJI UW


Członkostwo w Klubie oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy działającej w środowisku naukowym i biznesowym, umożliwiającym wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Pozwala na integrację z innymi podmiotami, budowanie wartościowych relacji i otwiera nowe kanały dotarcia do potencjalnych klientów, dostawców, inwestorów, kooperantów. Jest to miejsce spotkań ekspertów reprezentujących firmy z różnych obszarów oraz przedstawicieli nauki najbardziej prestiżowego polskiego ośrodka akademickiego. Możliwość dialogu z najważniejszymi decydentami i organami administracji państwowej oznacza wywieranie wpływu na otoczenie prawno-instytucyjne. Działalność Klubu ma zwiększać świadomość społeczeństwa w zakresie roli innowacji w gospodarce, co ma bezpośredni wpływ na budowanie i wzmacnianie wizerunku jego Członków.


KORZYSTAJ Z  PRZYWILEJÓW KLUBOWICZADołącz do wyjątkowej społeczności inwestorów i biznesmenów skupionych wokół naukowców i wynalazców z Uniwersytetu Warszawskiego!

Buduj ważne relacje, bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami Uniwersytetu Warszawskiego i miej wpływ na kreowanie rozwiązań!WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI


ZESPÓŁ KLUBU INNOWACJI UW

Ewa Kowalczyk

KOORDYNATOR KLUBU

tel. 600 400 854

e.kowalczyk-szostak@uw.edu.pl

Renata Olejnik

tel. (22) 55 40 712

Monika Ledzion

tel. 600 330 377

monika.ledzion@inkubator.uw.edu.pl

Jacek Sztolcman

tel. 795 215 410

Paweł Płatek

tel. (22) 55 40 727