tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

1 Konkurs o GRANT

2017-04-12

Wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę 2 069 290 zł netto

Zakończył się nabór wniosków do 1 Konkursu o Grant w ramach realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawcy pochodzą z następujących jednostek UW (alfabetycznie):

  • Biuro Techniczne (1 wniosek),
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (1 wniosek + 1 wspólny z Wydziałem Chemii),
  • Centrum Nowych Technologii (2 wnioski),
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (1 wniosek),
  • Wydział Biologii (7 wniosków + 1 wspólny z Wydziałem Geologii),
  • Wydział Chemii (6 wniosków + 1 wspólny z CNBCh),
  • Wydział Filozofii i Socjologii (1 wniosek),
  • Wydział Fizyki (2 wnioski),
  • Wydział Geologii (2 wnioski + 1 wspólny z Wydziałem Biologii),
  • Wydział Psychologii (1 wniosek).

Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną. Wyniki etapu II oceny zostaną ogłoszone 26 kwietnia. Etap III oceny – prezentacje uczestników konkursu przed Komitetem Inwestycyjnym – przewidziano na 9 maja.


2017-03-09

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza

1 KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków: do 7 kwietnia do godziny 16.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: )

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności + ()

 

UWAGA, ZMIANA SIEDZIBY UOTT!!!

OD 14 MARCA 2017 r. NASZ NOWY ADRES TO:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane w pokoju 1.122