tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

1 Konkurs o GRANT

2017-05-12

1 Konkurs na Grant – WYNIKI

Komitet Inwestycyjny pod przewodnictwem Dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii dr Roberta Dwilińskiego zatwierdził listę nagrodzonych w I Konkursie na Grant. Decyzją Dyrektora UOTT zwiększono alokacje na konkurs do 980 000 zł, co pozwoliło na przyznanie 12 grantów.

Wśród nagrodzonych są projekty wpisujące się Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), takie jak:

 • biotechnologie medyczne,
 • diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych,
 • rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,
 • nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych,
 • optoelektroniczne systemy i materiały,
 • inteligentne technologie kreacyjne.

Blisko połowa z 12 projektów trafi do zespołów naukowych pod kierownictwem Pań (5 grantów).


Miejsce Zespół naukowy KIS Tytuł Jednostka Wartość grantu
1 Jacek Jemielity

Joanna Kowalska

Błażej Wojtczak

Paweł Sikorski

KIS 1; KIS 2 Nowe metody otrzymywania mRNA do celów terapeutycznych CeNT 92 000
2 Anna Wójcicka KIS 1 Opracowanie molekularnego testu diagnostycznego do różnicowania złośliwych i łagodnych guzów kory nadnerczy CeNT 99 500
3 Sebastian Kmiecik

Andrzej Koliński

Mateusz Kurciński

Maciej Błaszczyk

KIS 1 Komercyjna implementacja metody CABS-flex do wydajnych symulacji dynamiki struktury przestrzennej białek jako niezależnego pakietu oprogramowania Wydział Chemii i CNBCH 100 000
4 Ewa Kozłowska KIS 1; KIS 2 Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych  jelit (IBD) i/lub alergii pokarmowych Wydział Biologii 100 000
5 Jan Szczepanek

Yuriy Stepanenko

Piotr Kabacinski

KIS 18 Oscylator światłowodowy o dużej mocy, wytwarzający ultrakrótki impulsy laserowe do zastosowań w medycynie, przemysle i nauce Wydział Fizyki 100 000
6 Wiktor Kozmiński KIS 1 Prototyp uniwersalnego narzędzia diagnostyczno-monitorującego UNDM dla konsol spektometrów magnetycznego rezonansu jądrowego Wydział Chemii i CNBCH 98 500
7 Magdalena Popowska

Łukasz Drewniak

KIS 9 Opracowanie technologiiutylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych Wydział Biologii 68 000
8 Anna Przybylska

Marta Kołodziejska

KIS 19 W Dialogu – od wiedzy do decyzji Wydział Socjologii 75 000
9 Katarzyna Donskow-Łysoniewska KIS 1; KIS 2 Zastosowanie leukocytów supresorowych w terapii chorób autoimmunizacyjnych- stwardnienia rozsianego, colitis ulcerosa i łuszczycy Wydział Biologii 66 000
10 Karol Zglinicki,

Krzysztof Szamałek

KIS 10 Technologia przerobu kopalin antropogenicznych wzbogaconych w metale ziem rzadkich Wydział Geologii 38 748
11 Maciej Wrona KIS 19 Pro-meteo- system spersonalizowanej osłony meteorologicznej ICM 85 000
12 Marek Baranowski

Joanna Kowalska

Jacek Jemielity

KIS 1 Wytworzenie zestawu do wysokoprzepustowego screeningu pirofosfataz, weryfikacja użyteczności zestawu we współpracy z potencjalnymi użytkownikami, opracowanie wersji produktu gotowej do komercjalizacji Wydział Fizyki 65 000

2017-04-12

Wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę 2 069 290 zł netto

Zakończył się nabór wniosków do 1 Konkursu o Grant w ramach realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawcy pochodzą z następujących jednostek UW (alfabetycznie):

 • Biuro Techniczne (1 wniosek),
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (1 wniosek + 1 wspólny z Wydziałem Chemii),
 • Centrum Nowych Technologii (2 wnioski),
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (1 wniosek),
 • Wydział Biologii (7 wniosków + 1 wspólny z Wydziałem Geologii),
 • Wydział Chemii (6 wniosków + 1 wspólny z CNBCh),
 • Wydział Filozofii i Socjologii (1 wniosek),
 • Wydział Fizyki (2 wnioski),
 • Wydział Geologii (2 wnioski + 1 wspólny z Wydziałem Biologii),
 • Wydział Psychologii (1 wniosek).

Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną. Wyniki etapu II oceny zostaną ogłoszone 26 kwietnia. Etap III oceny – prezentacje uczestników konkursu przed Komitetem Inwestycyjnym – przewidziano na 9 maja.


2017-03-09

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza

1 KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków: do 7 kwietnia do godziny 16.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: )

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu na grant
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności + ()

 

UWAGA, ZMIANA SIEDZIBY UOTT!!!

OD 14 MARCA 2017 r. NASZ NOWY ADRES TO:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane w pokoju 1.122