tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Konkurs na pracę dyplomową – edycja 2016

 


rozdanie_nagrod

W dniu 08.12.2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Przyznano również 2 pieniężne nagrody dodatkowe.

Ponadto, każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek od Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia.


2016_konkurs_01

Otwarcie uroczystości: dr Jakub Sielewiesiuk (AOMB) i Anna Goral (UOTT).

2016_konkurs_02

Nagrodę w kategorii Praca Doktorska otrzymuje: Bartosz Hamankiewicz (Wydział Chemii).

2016_konkurs_03

Nagrodę w kategorii Praca Magisterska otrzymuje: Paweł Laskowski (Wydział Biologii).

2016_konkurs_04

Nagrodę w kategorii Praca Licencjacka otrzymuje: Konrad Kitka (Wydział Chemii).

2016_konkurs_05

Przedstawiciel sponsora (AOMB) wręczył również nagrody dodatkowe dla Martyny Łysakiewicz (Wydział Lingwistyki Stosowanej) …

2016_konkurs_06

i Anity Sabat z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

2016_konkurs_07

W imieniu zespołu konkursowego i pracowników UOTT gratuluję wszystkim uczestnikom.

A. Goral


30.11.2016 r.

Komisja Konkursowa w składzie:

1) prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego;

2) dr hab. n. med. Anna Wójcicka – prezes spółki spin-off Warsaw Genomics, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT UW;

3) dr Robert Dwiliński – Dyrektor UOTT, Z-ca Dyr. CeNT UW ds. wdrożeń;

przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Ponadto Komisja przyznaje nagrody dodatkowe:

Fundatorem nagród jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska.

 


Termin zgłoszeń upłynął  31 października 2016 r.

Otrzymaliśmy 25 zgłoszeń w konkursie na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny.

Zostało zgłoszonych:

  • 8 prac licencjackich (4 z Wydziału Chemii, 2 z Wydziału Biologii, 2 z Wydziału Fizyki, 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych);
  • 14 prac magisterskich (5 z Wydziału Chemii, 3 z Wydziału Biologii, 3 z Wydziału Fizyki, 1 z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, 1 z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 1 z Wydziału Lingwistyki Stosowanej);
  • 3 prace doktorskie (wszystkie z Wydziału Chemii).

Uroczyste rozdanie nagród planowane jest 8 grudnia 2016 o godzinie 12:00 w Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c, w auli na I piętrze nr 1130.

W imieniu zespołu konkursowego i pracowników UOTT za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękuję.

A. Goral


Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii organizuje konkurs na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich. Dzięki pozyskaniu sponsora „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Konkurs na pracę dyplomową


Jury będzie przede wszystkim brało pod uwagę:

 Istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające:

  1. Jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
  2. Czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
  3. Jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?

Poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce:

  1. Jakie są obecnie dostępne rozwiązania opisywanego problemu?
  2. Czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
  3. Uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Regulamin Konkursu

Komisja Konkursowa postanowiła w edycji 2016 „Konkursu na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny” przyznać dwie nagrody dodatkowe tj. 3 000 złotych brutto w kategorii praca licencjacka oraz 3 000 złotych brutto w kategorii praca magisterska

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Termin przesyłania prac mija 31 października 2016 r.

W konkursie mogą brać udział prace, których obrona odbyła się po 1 maja 2013 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Goral: