tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Konkurs na prace dyplomowe – edycja 2017

LAUREACI EDYCJI 2017

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wyróżnienia zostały ufundowane przez prorektor ds. rozwoju dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW.

Praca doktorska:

Bartłomiej Iwańczak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Tytuł pracy: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”

 

Praca magisterska:

Karolina Pawlikowska – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW

Tytuł pracy: „Universal Sense Simulation Interface”

 

Wyróżnienie dla:

Konrad Kitka – Wydział Chemii UW

Tytuł pracy: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”

 

Praca licencjacka:

Adam Mamot – Wydział Chemii UW

Tytuł pracy: „Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”

 

Wyróżnienia dla:

1. Joanna Pisarek – Wydział Fizyki UW

Tytuł pracy: „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”

2. Agata Wójtowicz – Wydział Chemii UW

Tytuł pracy: „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”

 

Wszystkim laureatom tegorocznego konkursu gratulujemy i już dziś zapraszamy na edycję 2018 KONKURSU NA PRACE DYPLOMOWE POSIADAJĄCE NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY

Paulina Korzeń wraz z zespołem UOTT

 

ARCHIWUM EDYCJI 2017

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Wszystkie prace są traktowane jak poufne i informacje dotyczące zarówno pracy, tytułu jak i autorów/współtwórców nie będą upublicznione.

UWAGA! NOWY TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC

27 października 2017 r.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Konkurs na pracę dyplomową


Zobacz co działo się w pierwszej edycji konkursu na aplikacyjne prace dyplomowe – rok 2016.