tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Konsultacje – „Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

2018-05-16

W ramach Projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Dialog, w tym miesiącu rozpoczynają się konsultacje indywidualne.

Pierwsza konsultacja pt. „Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” odbędzie się dnia 23 maja 2018 roku na Wydziale Zarządzania o godz. 17.00 w Centrum Przedsiębiorczości WZ UW (C421), ul. Szturmowa 1/3. Spotkanie poprowadzi mgr Mateusz Kabut.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy przesłać zgłoszenie udziału do 20.05.2018 r. na adres mailowy: lub .

W zgłoszeniu należy podać: adres mailowy, nr telefonu oraz zagadnienie lub pytanie, które zostanie omówione na spotkaniu.

Potwierdzenie obecności należy przesłać do 22.05.2018 roku. Na każdą konsultacje może zapisać się 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.