tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Mansour Esmaeil Zaei

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 575 954 370, pok. 1.120
e-mail:


Mansour Esmaeil Zaei is a technology broker for the Middle East region in the UTTC UW. He graduated from the Payame Noor University, Tehran (PNU) in the field of change management. Currently, he is a second-year PhD student (Entrepreneurship) at the Faculty of Management of the University of Warsaw.

He is responsible at UTTC UW for the following subjects:

  • Analyzing the Middle East market potential/opportunity for the selected patents and inventions;
  • Researching, discovering, and negotiating with potential clients (companies) from the Middle East region for the UTTC UW patents and inventions;
  • Preparing non-confidential summaries of patents or inventions for marketing purposes (in Persian and Arabic languages);
  • Preparing a database of potential clients (companies) from the Middle East region;
  • Identify unmet needs in the Middle East industries or market.

 

Marta Majewska

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 509 201 565, pok. 1.121
e-mail: mmajewska@uott.uw.edu.pl


Entuzjastka nowych technologii i ich zastosowań. Lubi poznawać i łączyć ludzi.

W UOTT zajmuje się wsparciem procesów komercjalizacynych własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego, m. in. oceną potencjału rynkowego wynalazku, wsparciem sprzedaży, pozyskiwaniem partnerów biznesowych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie operacyjne w branży farmaceutyczno-medycznej (Novo Nordisk, Allergan, Medtronic). W ciągu swojej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie analizy i optymalizacji procesów administarcyjno-operacyjnych, przygotowywania i prowadzenia szkoleń, prowadzenia projektów, nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Chemia) i Cornell University (MBA).

Sandra Moczulska

Sandra Moczulska

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 55 40 730, pok. 1.121
e-mail:


Jest absolwentką Wydziału Chemii  Uniwersytetu Warszawskiego – uzyskała tytuł magistra z chemii analitycznej i nieorganicznej.

Ma doświadczenie zarówno w pracy laboratoryjnej jak i administracyjnej. Była stażystką w Departamencie Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniej była praktykantką  w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Laboratorium Paliw, Biopaliw i Środków Smarowych. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

Z UOTT związana od czerwca 2016 r. Zajmuje się komercjalizacją wyników badań i patentów. Jej priorytetem jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi firmami.

Paweł Płatek

Paweł Płatek

SPECJALISTA DS. TRANSFERU TECHNOLOGII I BAZY OFERT

tel. (22) 55 40 747, pok. 1.121
e-mail:


Pracę dla Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął w 1996 roku. Przez ponad 20-lat pracy na rzecz Wydziału Geologii UW brał udział w 9-ciu projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, pełnił również funkcję kierownika Środowiskowego Laboratorium Badania Ośrodków Skalnych. W projekcie realizowanym w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego” był jego kierownikiem administracyjno-finansowym.

Ponadto doszkalał się na warsztatach tematycznych i ukończył na Wydziale Zarządzania UW Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie Szkołą Wyższą.

Do głównych zadań należy wsparcie zespołu UOTT w kontaktach z pracownikami jednostek uniwersyteckich i zespołów badawczych oraz w podnoszeniu ich świadomości o możliwościach komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej (IP).

Równocześnie dba o komunikację pomiędzy pracownikami UW i UOTT poprzez prowadzenie działań informacyjnych o usługach świadczonych przez UOTT, współpracę z facylitatorami oraz zajmuje się kompleksową opieką nad bazą ofert UW i stronami internetowymi (oferta.uw.edu.pl, uott.uw.edu.pl).

Kolejnym polem działania jest monitoring dostępnych źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Anna Eliza Sierpińska

Anna Eliza Sierpińska

SPECJALISTA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Biuro ds. Patentów

tel. (22) 55 40 734, pok. 1.120
e-mail: 


Od początku ścieżki zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalista ds. własności intelektualnej oraz wyspecjalizowany geolog-tektonik. Doświadczona w popularyzowaniu nauki, rozwijaniu potencjału współpracy nauki z gospodarką, rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej. Przez wiele lat realizowała projekty dofinansowywane z programów Unii Europejskiej: przygotowywała i zarządzała projektami i zespołami projektowymi oraz rozliczała finanse publiczne pochodzące z funduszy strukturalnych.

Dotychczas koordynator projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Od maja 2016 roku dołączyła do zespołu Biura ds. patentów. Wspiera zespół w zakresie przygotowywania wniosków patentowych jak i pomaga pracownikom naukowym UW przy pokonywaniu ścieżek procedur administracyjno-formalnych związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną. Współpracuje z pozostałymi jednostkami UW w celu zwiększenia świadomości kadry naukowej w zakresie możliwości komercjalizacji wyników badań przeprowadzanych na uczelni.

„Weteranka” UOTT zaangażowana w realizację projektów od 2004 roku. Kierownik z sukcesem zakończonych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych: „Aktywny Student” Działanie 2.5 ZPORR, „Staż dla Innowacji” Działanie 2.6 ZPORR oraz zrealizowanego przez Konsorcjum „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”; (NOBEL) Działanie 4.2 POKL, współpracownik IRC a następnie Ośrodka Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia – NEPIRC.

Absolwentka Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadziła projekty finansowane ze środków publicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim.

Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska

Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

tel. (22) 55 40 728, pok. 1.122
e-mail:


Dwanaście lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowywaniu projektów o dofinansowanie z programów Unii Europejskiej, zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy UE, zarządzanie zespołem projektowym, przygotowywaniu analiz biznesowo-ekonomicznych. Read more

Agnieszka Otulak

Agnieszka Otulak

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

tel. (22) 55 40 726, pok. 1.110
e-mail:


Posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowo-księgowych. Rozlicza projekty unijne.

Od 2006 roku pełni funkcję Pełnomocnika Kwestora. Czuwa nad obiegiem dokumentacji oraz prowadzi gospodarkę finansową.

Od wielu lat specjalizuje się w finansach i rachunkowości. Nadzoruje transakcje finansowe. Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością i ewidencją księgową.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Bożena Szczepanik

Bożena Szczepanik

Sekretariat

tel. (22) 55 40 730, pok. 1.122
e-mail:


W UOTT zajmuje się prowadzeniem sekretariatu. Sporządza raporty i sprawozdania dotyczące działalności Ośrodka. Read more

Robert Dwiliński

Robert Dwiliński

DYREKTOR

tel. (22) 55 43 613
e-mail:


W Uniwersytecie realizował projekty badań półprzewodników GaAs, SiC i azotków metali grupy III. W 1999 roku współtworzył firmę AMMONO specjalizującą się w produkcji monokryształów azotku galu (GaN), w oparciu o oryginalną metodę amonotermalną, chronioną wieloma międzynarodowymi patentami. Read more

Aleksander Wasiukiewicz

Aleksander Wasiukiewicz

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 667 665 755, pok. 1.121
e-mail:


Kompetencje:
– rozwijanie biznesu: definiowanie rynku, szukanie odbiorców, negocjowanie warunków
– budowanie firm: dobór zespołów, definiowanie celów, mierzenie wyników
– finansowe: pozyskiwanie kapitału, kupno/sprzedaż spółek, tworzenie/analiza biznes planów
– prawne: strukturyzowanie i negocjowanie umów

Jego zadaniem jest znalezienie odbiorców (klientów) na pomysły, patenty i technologie rozwijane przez naukowców UW w taki sposób żeby trzy strony (zewnętrzni klienci, naukowcy i UW) były zadowolone.

Przez 7 lat pracował w Nokii. Zaczynał jako inżynier, potem szef projektu, a skończył w Nokia Ventures nadzorując nowe projekty (startupy). Jeden z nich udało mu się sprzedać do Google (Jaiku w 2007).

Potem przez 6 lat pracował w Enterprise Investors, jako Vice President w Enterprise Venture Fund, gdzie zrobił i nadzorował 5 inwestycji w spółki z branży IT, recyklingu, medialnej oraz dóbr konsumenckich i usług przemysłowych. Spółki sprzedał do inwestorów branżowych lub na giełdzie w Warszawie.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki) i INSEAD (MBA). Aktualnie student drugiego roku Instytutu Romanistyki UW.