tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

IV KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w czwartej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Ponadto, po raz kolejny, w gronie sponsorów znajduje się spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

  • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
  • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
  • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

W konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

  • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI.

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii Europejskiej. Preinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC).

Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.


 

Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora, jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Warunek uczestnictwa: obrona pracy dyplomowej w okresie 01.05.2017 r. – 15.11.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.


Termin zgłaszania prac upływa w dniu 15 listopada 2019 r.

Na pytania związane z konkursem odpowie Koordynator projektów studenckich – Łukasz Pieczara

tel. (22) 55 40 730, e-mail: