tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Laureaci Konkursu na Prace Dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym

03.12.2018 r. Komisja konkursowa przeanalizowała 36 zgłoszeń, które przeszły ocenę formalną i przyznała nagrody regulaminowe, których fundatorem była Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska i UWRC sp. z o.o. oraz dodatkowe wyróżnienia przyznane przez Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk.

Gala Konkursowa

Gala Konkursowa, na której zostaną wręczone nagrody odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 12-14 w auli 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. S. Banacha 2C).

W imieniu fundatorów nagród, uczestników oraz organizatorów Konkursu na Prace Dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym serdecznie zapraszamy na Galę Konkursową.


Program uroczystości:

12:00-13:00 – część uroczysta gali (przemowy organizatorów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionych),
13:00-14:00 – poczęstunek i networking.


ZGŁOŚ TUTAJ SWÓJ UDZIAŁ W GALI KONKURSOWEJ


Aula na Galę Konkursową udostępniona dzięki uprzejmości Centrum Nowych Technologii UW


Wyniki konkursu

Komisja Konkursowa obradowała dnia 28 listopada 2018 r. w składzie:

  1. Dr Robert Dwiliński – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii;
  2. Dr hab. n med. Anna Wójcicka – Prezes spółki spin-off Warsaw Genomics, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT UW;
  3. Dr hab. Jacek Szczytko – autor licznych zgłoszeń patentowych, koordynator przedmiotu „Od pomysłu do patentu – Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami”;
  4. Krzysztof Gulda – Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.(spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego);
  5. Aleksander Wasiukiewicz – broker technologii Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii;

i przyznała nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:


Praca doktorska

Nagroda główna (5 000 zł)

Olga Bemowska – Kałabun (Wydział Biologii),

za pracę doktorską pt. „Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikro ewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae)”.

Wyróżnienie (2 000 zł)

Magdalena Łuniewska (Wydział Psychologii),

za pracę doktorską pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i u dzieci z grupy ryzyka specyficznego zaburzenia językowego SLI”.


Praca magisterska

Nagroda główna (4 000 zł)

Maciej Krajewski (Wydział Fizyki),

za pracę magisterską pt. „Production and characterization of transparent rGO and ZnO:Al electrodes for photovoltaics applications”.

Wyróżnienia (1 500 zł)

Marcelina Bednarczyk (Wydział Fizyki),

za pracę pracę magisterską pt. „Radiotoksyczność biokoniugatu znakowanego radionuklidem 223Ra względem glejakowych komórek nowotworowych oraz macierzystych komórek glejakowych”.

Piotr Krystosiak (Wydział Chemii),

za pracę magisterską pt. pracę magisterską „Nanocząstki srebra opłaszczone polistyrenem i ich zastosowanie w otrzymywaniu nanokompozytów wykazujących właściwości bakteriobójcze”.Praca inżynierska/licencjacka:

Nagroda główna (3 000 zł)

Antoni Tkaczyk (Wydział Chemii),

za pracę dyplomową pt. „Konstrukcja prostych urządzeń do domowego wykrywania białka w moczu”.

Wyróżnienie (1 000 zł)

Antoni Belina– Brzozowski (Wydział Fizyki),

za pracę dyplomową pt. „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie i eksperyment”.


Nagroda specjalna

rok darmowej preinkubacji w UWRC sp. z o.o.

Maciej Giers  (Instytut Lingwistyki Stosowanej),

za pracę dyplomową pt. „Zastosowanie “prostego języka” w tekstach informacyjnych w Internecie. Propozycja wersji strony internetowej Sejmu RP w“prostym języku”.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska.

Fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk.

Fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.