tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Nasze publikacje

Informujemy że nasze publikacje zostały wydane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w ramach Projektu „Budowanie świadomości w zakresie wagi komercjalizacji wyników badań dla gospodarki oraz znaczenia ochrony własności intelektualnej dla transferu technologii” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze publikacje wymienione poniżej oferujemy bezpłatnie. Są one możliwe do natychmiastowego odbioru w siedzibie UOTT:

  1. Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien„,
  2. Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien”.

Udostępniamy nawet większą ilość egzemplarzy.


W razie zapotrzebowania na publikacje zapraszamy do kontaktu


Bożena Szczepanik Bożena Szczepanik
tel. (22) 55 40 730, pok. 1.122
e-mail: