tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach interdyscyplinarnych – Seminarium

2017-11-20 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we współpracy z Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają pracowników UW na seminarium pt. „Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach interdyscyplinarnych”.

Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie praktyczne związane z:

  • udostępnieniem rezultatów projektów badawczo-rozwojowych na otwartych licencjach,
  • regulacją praw autorskich w projektach interdyscyplinarnych, w których zdecydowano o przyjęciu otwartych licencji.

Podczas seminarium swoją wiedzą w zakresie wolnych licencji oraz praw autorskich podzieli się z uczestnikami dr Krzysztof Siewicz, doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Przedstawiciele zespołu projektu „W Dialogu” realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski – dr Tomasz Kulisiewicz oraz dr Anna Przybylska powiążą zagadnienia problemowe będące tematem seminarium z ich doświadczeniami projektowymi. O projekcie „W Dialogu” można dowiedzieć się więcej odwiedzając stronę internetową wDialogu.


Dla jakiej liczby osób?

  • 30 osób

Ważne daty:

  • Do 27 listopada można zgłaszać pytania do eksperta związane z tematyką seminarium.
  • Do 6 grudnia przyjmujemy zgłoszenia.
  • Seminarium odbędzie się 8 grudnia, godz. 10:00-15:00 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh UW), ul. Żwirki i Wigury 101, Sala 003.

Formularze:

Zadaj pytania ekspertowi (tylko do 27.11.2017 r.)

Wyślij zgłoszenie (do 06.12.2017 r.)