tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Pierwszy Spin-Off reprezentujący kierunki humanistyczno-społeczne!!!

2018-07-11

11 lipca rozpoczęło działanie Centrum Rafinacji Informacji spółka z o.o. (CRI). Jest to kolejny spin-off Uniwersytetu Warszawskiego powstały z udziałem  spółki celowej UWRC Sp. z o.o..

Centrum Rafinacji Informacji – spin-off z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Rafinacji Informacji (CRI) komercjalizuje innowacyjne osiągnięcia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w zakresie analizy dużych zbiorów informacji (BigData).

Prowadzone od siedmiu lat badania w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów zaowocowały opracowaniem koncepcji i praktycznym wdrożeniem rafinacji informacji –  systemu wyszukiwania i analizowania dużych zbiorów tekstowych. Opracowana technologia umożliwia nie tylko ocenę stanu aktualnego badanego zjawiska, co ważne dla efektywności podejmowanych decyzji, ale także przygotowanie prognoz dotyczących procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. Potwierdziły to – wykonywane w Katedrze – wyniki badań np. preferencji wyborczych, wskazywanie oczekiwań społecznych czy identyfikowanie i określanie dynamiki procesów innowacyjnych. Teraz takie pracę będą w ofercie rynkowej spółki CRI.

Pierwsza spółka spin-off z kierunku nauk humanistyczno-społecznych

Jest to pierwsza próba komercjalizacji kapitału intelektualnego na wydziale UW reprezentującym kierunki humanistyczno-społeczne. Specyfika nauk społecznych, a w tym konkretnym przypadku nauki o mediach „uległa” technologiom informacyjnym. Metody i technologie informacyjne umiejętnie aplikowane do przetwarzania dużych, nieustrukturyzowanych zbiorów informacji (głównie danych tekstowych) pozwalają na osiągnięcie wymiernych efektów.

Rzecz jasna, podkreśla Zarząd Centrum, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek i dr hab. inż. Wiesław Cetera, pierwsze komercyjne projekty realizowane jeszcze w ramach UW mamy już za sobą – dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany jest duży projekt dotyczący procesów innowacyjnych.

Poza tym stworzone narzędzia rafinacji informacji okazały się przydatne nie tylko badaczom z obszaru nauk społecznych. Potwierdziły to badania m.in. w zakresie ilościowej oceny literatury, muzyki, także uwarunkowań zdrowotnych i kondycji rynkowej wybranych branż.


Jeśli jesteś z UW, to masz tylko kilka kroków do założenia własnej spółki typu spin-off z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego

Gdy masz już pomysł, aby oferować na rynku: innowacyjną technologię, usługi badawcze, laboratoryjne lub eksperckie to nie czekaj.

Załóż spółkę spin-off w kilku krokach:

  • Spotkaj się z pracownikami UOTT oraz UWRC (spółka celowa w 100% należąca do UW i obejmująca udziały w spin-offach w imieniu UW) i porozmawiaj na temat możliwości rozwoju pomysłu i perspektyw komercjalizacyjnych,
  • Wspólnie przygotujemy koncepcję działania spółki w formie prezentacji,
  • Zarząd UWRC podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do spółki,
  • Poinformowanie JM Rektora przez UWRC o decyzji powołania spółki,
  • Podpisanie u notariusza umowy spółki pomiędzy naukowcem/zespołem naukowym a UWRC,
  • Rejestracja spółki w KRS i rozpoczęcie działalności.

Umów się na spotkanie z nami już teraz.

Zaproponuj termin spotkania wysyłając mail na adres

Więcej na temat zakładania spółki spin-off