tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Piotr Musiał

SPECJALISTA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Biuro ds. Patentów

tel. (22) 55 40 747, pok. 1.120
e-mail:


Efektywny, skuteczny, nastawiony na realizację celów. Doświadczony doradca dający wsparcie pracownikom naukowym jak również start-upom w zakresie zarządzania i komercjalizacji IP.

W UOTT zajmuje się identyfikacją projektów badawczo-rozwojowych przeznaczonych do ochrony patentowej i komercjalizacji, doradztwem z zakresu własności intelektualnej, obsługą postępowań patentowych. Wspiera przygotowanie zgłoszeń patentowych i pomaga przejść naukowcom przez zawiłości procedur administracyjno-formalnych związanych z patentowaniem. Działa w obszarze komercjalizacji ułatwiając zespołom badawczym ujrzeć efekt swojej pracy w praktyce. Pomaga w zakładaniu przez pracowników UW spółek spin-off. Przekazuje środowisku akademickiemu UW wiedzę z zakresu praw własności intelektualnej i sposobów komercjalizacji.

Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną jak również jej skutecznej komercjalizacji. W toku swojego rozwoju zawodowego zdobył również ogromne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez fundusze europejskie m.in. z zakresu ochrony środowiska, popularyzacji nauki czy wdrażania procesów transferu technologii na uczelni.

Absolwent Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Uczestniczył m.in. w projektach: Inkubator Innowacyjności, EENCP, BISNEP, Kreator Innowacyjności, PROCEED (7PR).