tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

PolSCA – szkolenie, EIT KIC – warsztaty

2017-08-29

Szkolenie „V4 Training for research managers” i warsztaty „Knowledge Triangle Dialogue Event: Enhancing the contribution of higher education and research to innovation”.

„V4 Training” – Szkolenie dla menedżerów badań naukowych

Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training for research managers” organizowanego przez Biura państw Grupy Wyszehradzkiej, odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 r. w Brukseli.  Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych z Polski działających w obszarze nauk przyrodniczych, którzy mają już doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego (maks. 1 strona) w języku angielskim. Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: polsca@polsca.pan.pl  najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. do godz. 16:00.

Językiem szkolenia jest angielski.

Koszty

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz koszty pobytu w Brukseli.

Program

Wstępny program szkolenia znajduje się na stronie internetowej Biura PolSCA.

 

EIT KIC – warsztaty poświęconemu trójkątowi wiedzy i innowacji

Z inicjatywy RIS Cross-KIC koordynowanej przez EIT Health oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE odbędzie się warsztat Knowledge Triangle Dialogue Event: Enhancing the contribution of higher education and research to innovation”.

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbędą się  prezentacje  krajowych węzłów dla poszczególnych KICów, trzy grupy warsztatowe dla uczestników wydarzenia, prezentacje KPK i NCBiR na temat dostępnych źródeł finansowania oraz oferty ze strony KICów do udziału w  programach.

Warsztaty skierowane są do instytucji i organizacji, które chciałyby rozwijać trójkąt wiedzy i korzystać z programów w ramach EIT (uczelnie wyższe, instytuty, badawcze, przemysł, małe i średnie firmy, start-upy, klastry, inkubatory i samorządy) oraz instytucji partnerskich z poszczególnych KICów.

Rejestracja na wydarzenie jest dostępna pod linkiem.

Agenda: KTI Dialogue event_Warsaw

Osoba do kontaktu: Mikołaj Gurdała  –