tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Płatne praktyki studenckie w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii

2018-06-28

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie płatnych praktyk studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW.

Termin odbycia praktyk:

Do uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanych praktyk (do wyboru):

  • Poznanie wsparcia procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (WI) realizowanej przez UOTT UW,
  • Zadania Biura ds. Patentów, zapoznanie z procesem patentowym,
  • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/WI.
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku,
  • Identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu.

Dalsza współpraca, w postaci płatnego stażu, może obejmować również m.in.:

  • Wspieranie działań komercjalizacyjnych na wydziałach UW,
  • Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie na UW i poza UW wyników działań praktycznych (stosowanych, aplikacyjnych, komercjalizacyjnych),
  • Współpracę z zespołami naukowymi w procesie komercjalizacji,
  • Opis działalności naukowej istniejących i tworzących się zespołów oraz dbanie o aktualizacje.

Korzyści z realizacji praktyk:

Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (WI) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii, rozpoznanie źródeł finansowania biznesu oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności typu Spin Off/Spin Out.


Spotkanie informacyjne w dniu 10.07.2018 r. o godz. 15:00 lub 24.07.2018 r. o godz. 15:00

w s. 1.109 w UOTT UW (budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101).

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego


Pytania można kierować do Opiekuna Praktyk w UOTT Łukasza Pieczary
(e-mail: lpieczara@uott.uw.edu.pl, tel. +225540730).