tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Praktyki studenckie w UOTT

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat komercjalizacji poprzez odbycie praktyk studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW. Oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Główne zadania dotyczą wsparcia procesu sprzedaży własności intelektualnej (WI) realizowanej przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii polegające na:

 1. przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/WI (głównie stron międzynarodowych koncernów)
 2. przygotowywaniu materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku/WI

Dalsza współpraca może dotyczyć również:

 • wspierania działań komercjalizacyjnych na wydziałach UW;
 • przygotowywania ofert do Bazy Ofert UW z dziedzin „life science”;
 • inicjowania działań mających na celu upowszechnianie na UW i poza UW wyników działań praktycznych (stosowanych, aplikacyjnych, komercjalizacyjnych);
 • współpracy z zespołami naukowymi w procesie komercjalizacji;
 • opis działalności naukowej istniejących i tworzących się zespołów oraz dbanie o ich aktualizacje.

Korzyści:

 • poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (WI);
 • budowanie własnej sieci kontaktów w środowisku biznesowym (istnieje możliwość uczestnictwa w profesjonalnych spotkaniach biznesowych);
 • rozpoznanie źródeł finansowania własnego biznesu;
 • wejście w rynek start up’ów.

Zainteresowane osoby proszone są o opisanie swojej motywacji do udziału w praktykach.

Osobą kontaktową jest:  Łukasz Pieczara, e-mail:

I EDYCJA PRAKTYK STUDENCKICH W UOTT

Na początku czerwca bieżącego roku ruszyła pierwsza edycja praktyk studenckich w UOTT. Brali w nich udział: Aleksandra Fugińska, Pola Łomża (studentki Wydziału Biologii), Aleksandra Koniak, Magdalena Koźbiał, Sandra Moczulska, Thi Phung (studentki Wydziału Chemii) oraz  Przemysław Kowalczyk (Wydział Fizyki).

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z mechanizmem procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych oraz przekazanie wiedzy na temat sposobów komercjalizacji i patentowania wynalazków.

W ramach praktyk odbył się Dzień Edukacyjny, podczas którego studenci mieli okazję m. in. zapoznać się z bazą patentową EPO oraz w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę przeszukując bazę pod kątem potrzebnych informacji. Tego samego dnia Marek Massalski (agencja Optimum PR) oraz Jacek Sztolcman (broker technologii UOTT) przeprowadzili warsztat mający na celu wytypowanie najskuteczniejszych metod i narzędzi komunikacji marketingowej, które będzie można zastosować do promocji UOTT wewnątrz UW.

Kolejnym punktem programu było zapoznanie praktykantów z dwoma z siedmiu spółek spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, czyli firm utworzonych przez naukowców pracujących na UW, których udziałowcem jest uczelnia. Podczas spotkania w siedzibie spółki Warsaw Genomics dr hab. n. med. Anna Wójcicka (kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT UW, prezes spółki Warsaw Genomics, laureatka Very Important Polish Innovator) opowiedziała o początkach spółki. Ponadto dr Monika Kolanowska oprowadzała grupę po nowoczesnym laboratorium opowiadając o poszukiwaniach w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób.

Następnie dr Przemysław Żelazowski opowiedział o najmłodszej spółce spin-off UW – GeoPulse  sp. z o. o. Podczas prelekcji dr Żelazowski przedstawił studentom cały proces powstawania firmy: od początków swojej edukacji na Uniwersytecie do momentu powstania GeoPulse. Firma dra Żelazowskiego (wspólnikiem jest również pan Krzysztof Stopa z UW) zajmuje się satelitarnym monitoringiem upraw. Daje to możliwość odtwarzania historii nawet pojedynczych pól, przewidywania plonów i czasu zbiorów, a w niedalekiej przyszłości umożliwi automatyczne alarmowanie odpowiednich służb.

W trakcie I edycji praktyk studenci przeprowadzili przegląd potencjalnego rynku na potrzeby konkretnych wynalazków z branży biologiczno-chemicznej oraz poszerzyli bazę kontaktów potencjalnych kontrahentów.