tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

PROTOKÓŁ OTWARCIA KOPERT W PRZETARGU NR 16/UOTT/2017

WARSZAWA dn. 28/07/2017 r.

Poniżej skan dokumentu z protokółu otwarcia kopert w przetargu postępowania nr 16/17/UOTT dotyczącego składania ofert na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+”.