tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

Dla lepszego zrozumienia zapisów Regulaminu został stworzony Przewodnik po Regulaminie.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Kierownicy zespołów badawczych, w których poza pracownikami Uniwersytetu uczestniczą inne osoby np. studenci studiów I i II stopnia, doktoranci i/lub osoby nie pozostające z UW w jakiejkolwiek relacji wymienionej wcześniej, są odpowiedzialni za podpisanie z tymi osobami umowy zastrzegającej prawa majątkowe do rezultatów twórczych na rzecz Uniwersytetu – par. 11 ust. 2 Regulaminu nabywania (…).

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego umowy wskazane powyżej podpisuje Kierownik jednostki organizacyjnej (Dziekan, Dyrektor lub Kierownik).

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie stosowania zapisów Regulaminu zachęcamy do kontaktu.


Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 3052
e-mail:
Piotr Musiał Piotr Musiał
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 747, pok. 3061
e-mail:
Anna Eliza Sierpińska Anna Eliza Sierpińska
Biuro ds. Patentów
Tel. (22) 55 40 734, pok. 3059
e-mail: 
dr Karol Fijałkowski Dr Karol Fijałkowski
Biuro ds. Patentów
e-mail: