tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

22 marca 2017 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 68 znowelizował Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim.

Zachęcamy do zapoznania się również z ‚Przewodnikiem po Regulaminie’, który stanowi zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dot. Regulaminu.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Kierownicy zespołów badawczych, w których poza pracownikami Uniwersytetu uczestniczą inne osoby np. studenci studiów I i II stopnia, doktoranci i/lub osoby nie pozostające z UW w jakiejkolwiek relacji wymienionej wcześniej, są odpowiedzialni za podpisanie z tymi osobami umowy zastrzegającej prawa majątkowe do rezultatów twórczych na rzecz Uniwersytetu – par. 11 ust. 2 Regulaminu nabywania (…).

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego umowy wskazane powyżej podpisuje Kierownik jednostki organizacyjnej (Dziekan, Dyrektor lub Kierownik).

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie stosowania zapisów Regulaminu zachęcamy do kontaktu.


Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 3052
e-mail:
Piotr Musiał Piotr Musiał
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 747, pok. 3061
e-mail:
Anna Eliza Sierpińska Anna Eliza Sierpińska
Biuro ds. Patentów
Tel. (22) 55 40 734, pok. 3059
e-mail: 
dr Karol Fijałkowski Dr Karol Fijałkowski
Biuro ds. Patentów
e-mail: