tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Sandra Moczulska

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 55 40 730, pok. 1.121
e-mail:


Z UOTT związana od czerwca 2016 roku. Zajmuje się komercjalizacją wyników badań i patentów głównie z Wydziału Chemii. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami poszukującymi rozwiązań przemysłowych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w telefonicznej sprzedaży produktów i usług. Była stażystką w Departamencie Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Paliw). Wcześniej była praktykantką w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Laboratorium Paliw, Biopaliw i Środków Smarowych. Jako ekspert wspiera działalność fundacji Inventity Foundation zajmującej się doradztwem biznesowym.

Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (magister z zakresu nauk ścisłych) oraz Rocznych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Stale bierze udział w licznych kursach i szkoleniach tj. Research&Development Collaboration (ASTP-Proton), czy Staff Training Mobility (University of Cádiz – Technology Transfer Office OTRI).