tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Sandra Moczulska

BROKER TECHNOLOGII

tel. (+48) 55 40 730, pok. 1.121
e-mail:


Jest absolwentką Wydziału Chemii  Uniwersytetu Warszawskiego – uzyskała tytuł magistra z chemii analitycznej i nieorganicznej.

Ma doświadczenie zarówno w pracy laboratoryjnej jak i administracyjnej. Była stażystką w Departamencie Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniej była praktykantką  w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Laboratorium Paliw, Biopaliw i Środków Smarowych. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.

Z UOTT związana od czerwca 2016 r. Zajmuje się komercjalizacją wyników badań i patentów. Jej priorytetem jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi firmami.