tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Specjalista ds. technicznych w NanoTechIP sp. z o.o.

WARSZAWA dn. 09/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz spółka celowa Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk NanoTechIP sp. z o.o. zapraszają do składania ofert kandydatów do roli

Specjalista ds. technicznych

w NanoTechIP sp. z o.o. w Warszawie, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”


Do roli specjalisty ds. technicznych należeć będzie:

 • Założenie i administracja strony internetowej NanoTechIP przez okres trwania projektu
 • Administracja systemu poczty elektronicznej dla NanoTechIP
 • Opracowanie i wdrożenie procedury komunikacji wewnątrz NanoTechIP
 • Opracowanie baz danych, w tym bazy danych ofert technologiczno-usługowych dla NanotTechIP
 • Obsługa mediów elektronicznych
 • Przygotowywanie materiałów elektronicznych na potrzeby promocyjne

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych,
 • Profesjonalna znajomość języków PHP, SQL, Javascript, a także kodowania HTML i CSS.
 • Znajomość programów profesjonalnych graficznych typu Photoshop, Corel, itp.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w administrowaniu stron internetowych i baz danych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana)
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z innowacyjnymi technologiami oraz znajomość prawa własności intelektualnej

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub cywilnoprawną w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” od marca 2017 (cały lub część etatu)
 • stałe miesięczne wynagrodzenie

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres do dnia 17 lutego  2017 r. włącznie.  Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby NanoTechIP sp. z o.o. przy Al. Lotników 34/46 w Warszawie.


Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod powyżej wskazanym adresem lub telefonicznie pod numerem 22 55 40 728.