tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Spotkanie organizacyjne Studenckiego Koła Naukowego Innowacji i Transferu Technologii „INIT”

23.10.2018 r. W dn. 25.10.2018 r. odbędzie się spotkanie „INIT”, którego celem jest popularyzacja tematyki komercjalizacji wśród studentów oraz promowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych.

W planach jest wspieranie prac naukowych ukierunkowanych na komercjalizację technologii, a także promocja nowych technologii i innych rozwiązań aplikacyjnych. Studenckie Koło Naukowe Innowacji i Transferu Technologii „INIT” wspiera również UOTT w upowszechnianiu wiedzy o prawach autorskich i procedurach patentowych oraz w zachęcaniu studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań praktycznych.

Co na spotkaniu?

Przedstawienie idei koła, utworzenie struktury organizacji, zaprezentowanie projektów realizowanych przez UOTT UW, dyskusja nad przyszłymi projektami i inicjatywami Koła, integracja po spotkaniu.

Kiedy?

25 października (czwartek) 2018 r., w godzinach 17:00 – 19:00

Gdzie?

Sala 1.109 (sala konferencyjna UOTT UW) w budynku Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych (ul. Żwirki i Wigury 101).

Po co się angażować?

Tworzenie nowej inicjatywy, możliwość kontaktu z praktykami, poszerzenie swoich kompetencji pozanaukowych, networking, udział w ciekawych wydarzeniach i wyjazdach.