tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

STUDIUM PRZYPADKU

Tytuł wynalazku: Kriogeniczna misa dyskowa lub kulowa do młyna laboratoryjnego do mielenia próbek reaktywnych
Data zgłoszenia: 27 marca 2015 r.
Numer zgłoszenia: P.411790
Nasz znak: T524
Twórcy: Karol Fijałkowski, Rafał Owarzany
Jednostka UW: Centrum Nowych Technologii


Przedmiotem wynalazku jest hermetycznie zamykana misa dyskowa lub kulowa do młyna laboratoryjnego, która pozwala na mielenie próbek chemicznych w obniżonej temperaturze.

Wynalazek powstał w Centrum Nowych Technologii w laboratorium prof. Wojciecha Grochali podczas prowadzenia badań podstawowych. Twórcy wynalazku stanęli przed problemem nadmiernego ogrzewania się próbek podczas ich mielenia w młynie laboratoryjnym.

TESTCHEMOpracowano projekt nowatorskiej misy, która miała być kompatybilna z młynem laboratoryjnym firmy TESTCHEM znajdującym się w laboratorium. Prototyp urządzenia został wykonany w zaprzyjaźnionym warsztacie mechanicznym KEMI wiosną 2013 r. Wszystkie prace konstrukcyjne były prowadzone z zachowaniem poufności.

Prototyp urządzenia był testowany laboratoryjnie podczas prowadzenia badań w ramach pracy licencjackiej pana Rafała Owarzanego tworzonej pod kierunkiem dr. Karola Fijałkowskiego. Uzyskano eksperymentalne potwierdzenie zasadności zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych opracowanego wynalazku. Jednocześnie zidentyfikowano problemy eksploatacyjne, które wyeliminowano podczas tworzenia prototypu drugiej generacji jesienią 2014 r.

Przeanalizowano zalety i wady nowego rozwiązania w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami obecnymi na rynku. Zdecydowano się na zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP, którego dokonano 27 marca 2015 r.

logoLatem 2015 r. twórcy otrzymali finansowanie prac rozwojowych dotyczących wynalazku w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” prowadzonego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Pozyskane środki finansowe posłużyły do stworzenia prototypu trzeciej generacji.

Rozpoczęto rozmowy biznesowe z potencjalnymi odbiorcami technologii. Partnerem rozmów była firma TESTCHEM ze Śląska, która produkuje młyny laboratoryjne. Negocjacje prowadzono od wiosny 2015 r. Latem 2015 r. podpisano umowę o zachowaniu poufności. Jesienią 2015 r. ustalono ogólne zasady współpracy. W lutym 2016 r. podpisano umowę licencyjną, która umożliwiała firmie TESTCHEM sprzedaż urządzeń wg wynalazku opracowanego na Uniwersytecie Warszawskim. Urządzenie to weszło do katalogu firmy TESTCHEM i jest obecnie dostępne na rynku.

Planowane jest przeprowadzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego w trybie PCT.