tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Szkolenie „Otwarte Huby Innowacji – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”

2017-08-02

Zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia)  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza serdecznie na zapowiadane w maju szkolenie „Otwarte Huby Innowacji  – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”, które odbędzie się 13 września 2017 r, w IPPT PAN,  w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (istniejącą bądź nowo tworzoną) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych wspierając swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i działaniach walidacyjnych.

Celem szkoleń jest pokazanie idei hubów jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.

Biorąc pod uwagę profil wydarzenia,  zaproszenie kierujemy głównie do istniejących bądź tworzonych centrów technologicznych, ich potencjalnych klientów oraz instytucji wspierających badania i innowacje.

Dzięki potwierdzonej obecności przedstawiciela Komisji Europejskiej,  uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w spotkaniu.

Rejestracja

na stronie KPK