tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Badania na rynek – ostatni dzień składania wniosków

PARP przeznacza środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. Aby powstała innowacja, firma musi przeprowadzić lub zlecić prace badawczo-rozwojowe (B+R), a ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług).

Można również uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Innowacyjny produkt

Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych.

Można uzyskać nawet do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszty prac eksperymentalnych mogą natomiast wynieść do 450 tys. PLN.

Prace badawczo-rozwojowe

Powierz naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego prace badawczo-rozwojowe (B+R), których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

 

Badania na rynek – Wykorzystaj potencjał UW! Porozmawiajmy o współpracy.

 

Więcej informacji o projekcie Badania na rynek