tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Warsztaty dla członków PACTT i szkolenie dla reprezentantów kadry zarządzającej uczelni z Ukrainy

Pracownicy UOTT UW w ostatnich dniach byli aktywni w prowadzeniu warsztatów i szkoleń. 4.10.18 r. – Warsztaty dla Brokerów PACTT, 10.10.18 r. – szkolenie w ramach projektu Innowacyjny uniwersytet i przywództwo Faza IV: strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła – dla kadry zarządzającej uczelni z Ukrainy.

4-5.10.18 r. – Warsztaty i wizyty studyjne dla PACTT

Przedstawiciele CTT-ów z zrzeszonych w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) gościli w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota w Warszawie. Warsztaty rozpoczęły się szkoleniem z oferty PACTT i zostały przeprowadzone przez pracowników UOTT UW.

One Stop Shop – system kompleksowej obsługi biznesu

One stop shop to unikatowa oferta skierowana do świata biznesu łącząca go bezpośrednio i kompleksowo ze światem nauki za pośrednictwem brokerów, którzy jako dedykowani opiekunowie firm zbierają dane o dostępnych patentach i dokonanych odkryciach. Na podstawie zidentyfikowanych przez przedstawiciel partnerów biznesowych preferencji i oczekiwań przedsiębiorstw brokerzy przygotowują zbiorcze i dopasowane do preferencji firm prezentacje w celu wybrania do dalszego finansowania potencjalnych projektów rozwiązujących potrzeby Biznesu.

W trakcie warsztatów brokerzy technologii z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW (M. Majewska, A. Dąbrowski, G. Ejchart, P. Płatek) prezentowali swoje doświadczenia z rozmów zarówno z przedstawicielami międzynarodowych koncernów jak również dużych polskich firm. Wymiana doświadczeń i uwag pozwoli w najbliższej przyszłości brokerom technologii PACTT na skuteczne oferowanie usługi One Stop Shop.

Więcej informacji o One Stop Shop: Oferta dla Biznesu.

Na zakończenie dwudniowego spotkania spotkaliśmy się na wizycie studyjnej w UOTT, gdzie wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami z reprezentantami Centrów Transferu Technologii z całej Polski.

10.10.18 r. – Innowacyjny uniwersytet i przywództwo

Szkolenie w ramach projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy i pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich – Instytutu Społeczeństwa Wiedzy oraz sponsorowane przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej miało na celu pokazanie ukraińskim uczestnikom strategii komunikacji UW wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Jest to już udział pracowników UOTT w kolejnej, IV fazie, zatytułowanej „Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła”. W trakcie 3 godzinnego szkolenia, przedstawiliśmy 4 zagadnienia:

  •  P. Musiał przekazał wiedzę z zakresu obsługi patentowej i ochrony własności intelektualnej na UW
  • A. Wasiukiewicz opowiedział o modelach komercjalizacji wiedzy na UW
  • P. Płatek przedstawił zróżnicowanie kanałów informacyjnych w UOTT oraz opisał udział naszej jednostki w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) oraz ofertę PACTT.
  • J. Sztolcman, na zakończenie omówił  działalność Inkubatora UW.

Szkolenie odbyło się na Wydziale Artes Liberales UW.