tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Warsztaty „Standing up for Science” – ostatnie miejsca.

2017-10-03 Warsztaty „Standing up for Science” organizowane przez Voice of Young Science skierowane są do młodych naukowców (doktorantów, „postdoców”) i mają na celu zachęcenie do angażowania się i pokazanie sposobu występowania w roli ekspertów naukowych i wypowiadania się na tematy ważne dla społeczeństwa.

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję wysłuchać i porozmawiać z ekspertami z różnych stron tego procesu: zaangażowanymi naukowcami, dziennikarzami zajmującymi się nauką, ekspertami od spraw popularyzacji nauki, przedstawicielami organizacji rządowych i in. (policy-makers) podejmujących ważne decyzje w oparciu o ekspertyzę naukową.

Warsztaty są otwarte dla wszystkich i rejestracja jest bezpłatna, a językiem warsztatów jest język angielski, gdyż będą mogli uczestniczyć chętni młodzi naukowcy z całego świata (choć najpewniej najwięcej będzie polskich uczestników). Wśród panelistów będą zagraniczni eksperci jak również zaproszeni polscy naukowcy, również z Uniwersytetu Warszawskiego. W planowanej edycji weźmie udział około 65 uczestników oraz 20 panelistów, którzy będą uczestniczyć w całodniowych warsztatach w dniu 10 listopada w Warszawie w CNBCh UW.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać do 4 października br.

Wypełnij już teraz formularz zgłoszeniowy