tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Warsztaty

Warsztaty z patentowania i komercjalizacji technologii

Zachęcamy do zorganizowania w Państwa instytucie, katedrze lub zakładzie spotkania z ekspertami, które w UOTT zajmują się procesem patentowym i komercjalizacją. Bardzo chętnie przybliżymy mechanizmy procesu patentowego, jego poszczególne etapy oraz sposoby komercjalizowania własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Kontakt w sprawie organizacji warsztatów z patentowania i komercjalizacji:


Renata Olejnik Renata Olejnik
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 1.120
e-mail: rolejnik@uott.uw.edu.pl
Jacek Sztolcman
Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii
tel. (+48) 795 215 410, pok. 1.121
e-mail: j.sztolcman@uott.uw.edu.pl