tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Warsztaty

Warsztaty z patentowania i komercjalizacji technologii

Zachęcamy do zorganizowania w Państwa instytucie, katedrze lub zakładzie spotkania z ekspertami, które w UOTT zajmują się procesem patentowym i komercjalizacją. Bardzo chętnie przybliżymy mechanizmy procesu patentowego, jego poszczególne etapy oraz sposoby komercjalizowania własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Kontakt w sprawie organizacji warsztatów z patentowania i komercjalizacji:


Renata Olejnik Renata Olejnik
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 712, pok. 1.120
e-mail: rolejnik@uott.uw.edu.pl
Piotr Musiał Piotr Musiał
Biuro ds. Patentów
tel. (22) 55 40 747, pok. 1.120
e-mail: pmusial@uott.uw.edu.pl
Jacek Sztolcman Jacek Sztolcman
Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii
tel. (+48) 795 215 410, pok. 1.121
e-mail: j.sztolcman@uott.uw.edu.pl

Warsztaty z cyklu „Komercjalizacja wiedzy i wdrożeniowa dydaktyka”

Zapraszamy na warsztaty pt. „Opiekun prac dyplomowych w roli mentora i brokera w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi” poświęcone wymianie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących opieki nad studentami piszącymi prace dyplomowe, które mają wymiar praktyczny.

Warsztaty mają służyć budowaniu na UW „wspólnoty praktyków”. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia w tym zakresie oraz zainspirować tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie robili, do angażowania dyplomantów do podejmowania tematów z potencjałem wdrożenia czy zastosowania w praktyce. Głęboko wierzymy, że ten rodzaj pracy może być źródłem naukowej satysfakcji i dla studentów i dla Promotorów.

Zapisy na poszczególne warsztaty są niezależne, tzn. można zapisać się na wybrany warsztat lub kilka. Uwaga: warsztaty pod tym samym tytułem mają ten sam zakres tematyczny.

Szczegóły i terminy warsztatów w Kalendarzu Wydarzeń.

Więcej o aplikacyjnej dydaktyce.


Kontakt w sprawie organizacji warsztatów  z cyklu „Komercjalizacja wiedzy i wdrożeniowa dydaktyka”:


Małgorzata Roge-Wiśniewska Dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
Specjalista ds. transferu wiedzy i aplikacyjnej dydaktyki
tel. (22) 55 40 730
e-mail: