tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Wizja UOTT

  • UW – w jednym z aspektów działalności – jest kreatorem użytecznej wiedzy, która znajduje zastosowanie w firmach tworzonych przez pracowników UW oraz w innych firmach poprzez licencje i sprzedaż IP.
  • UW współpracuje z dziesiątkami firm, dzięki czemu badania prowadzone są na światowym poziomie przy finansowaniu pochodzącym z tych firm oraz z grantów.
  • Zamożni naukowcy umiejący czerpać korzyści z wyników swoich prac uważają UW za najlepsze miejsce do prowadzenia swojej działalności.