tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Wsparcie dla doktorantów UW w ramach EIT Food

2018-03-09

W ramach programu EIT Food istnieje możliwościach dofinansowania badań doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

EIT Food dla doktorantów UW

„Global Food Venture Program” realizowany przez EIT Food wspiera doktorantów, którzy mają pomysły na komercjalizację wyników własnych badań związanych z sektorem rolno-spożywczym – w szczególności poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej i założenie firmy start-up.

Nabór do programu

Nabór do programu jest otwarty i nie ogranicza się do uczelni partnerskich EIT Food (czyli kandydaci z UW będą rywalizowali o miejsca z reprezentantami wielu innych europejskich uczelni).

Ogłoszenie o naborze opublikowano na stronie https://www.eitfood.eu/programmes/global-food-venture-program, a procedura naboru wymaga przygotowania do 1 kwietnia 2018 r. krótkiego opisu pomysłu biznesowego (https://www.eitfood.eu/media/documents/Start-up_description_template_2018.docx, 2 strony A4 w określonym formacie) i nagrania 1-minutowego wystąpienia prezentującego propozycję przedsięwzięcia.

Broszura opisująca warunki naboru.

Korzyści z uczestnictwa

Korzyści dla beneficjentów są znaczące:

  • wysokie miesięczne stypendium wypłacane przez 9 miesięcy roku 2018 w euro,
  • wyjazdy do Doliny Krzemowej i Izraela oraz wsparcie mentorów, pomagających w komercjalizacji.

Beneficjenci nie muszą przerywać swoich badań doktorskich, wyjazdy są krótkookresowe, a współpraca z mentorem prowadzona na odległość. Pomysły dotyczące sektora rolno-spożywczego obejmują wszystkie zagadnienia, którymi interesuje się EIT Food, więc również np. technologie opakowań i ograniczenia lub przetwarzania odpadów z produkcji lub konsumpcji, rozwiązania informatyczne, techniki rolne, unikatowe sposoby prowadzenia badań konsumenckich lub analiz danych o zachowaniach nabywców, monitoring satelitarny, rozwiązania wspierające logistykę czy biotechnologie przemysłowe.