tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Współpraca nauki z gospodarką – rekomendacje do ustawy

2017-08-30

Rekomendacje zespołu „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” Rady Narodowego Kongresu Nauki.

 1. Należy poprawić mobilność pracowników nauki poprzez wprowadzenie gwarancji ponownego zatrudnienia na uczelni pracownika po zakończeniu projektu w przemyśle w którym był zatrudniony.
 2. Należy stworzyć mechanizmy zatrudnianie w nauce ludzi z doświadczeniem pracy w przemyśle.
 3. Należy zatrudniać w przemyśle ludzi z dorobkiem naukowym. Doktorantami mogą np. być pracownicy przedsiębiorstw, którzy zostają oddelegowani na 3 lata doktoratu na uczelnię i wracają potem do pracy w przedsiębiorstwie.
 4. Zalecane jest uruchamianie projektów tworzących bazę wiedzy dla przodujących firm w kraju z udziałem firm z branży – projektów budujących wiedzę, a nie tworzących nowe technologie i produkty. Drugim celem takich projektów jest kształcenie kadr dla przemysłu, zorientowanych na konkretny produkt, czy technologie. Dostęp do wyników dla wszystkich udziałowców projektu powinien być taki sam i wolny od opłat.
 5. Należy zmienić w strukturę organizacyjną uczelni w taki sposób, aby możliwe było powoływanie interdyscyplinarnych zespołów związanych z danym projektem. Należy unikać struktury kominowej związanej z poszczególnymi dyscyplinami.
 6. Zalecana jest zmiana sposobu finansowania projektów; wprowadzenie finansowania liderów zdolnych organizować projekty. Finansowanie ludzi, a nie instytucji wydaje się łatwiejsze do rozliczenia i oceny wyników.
 7. Należy zwrócić większą uwagę na działania marketingowe i handlowe w zakresie sprzedaży wiedzy, na dzień dzisiejszy nie prowadzi się takich działań poza rekrutacją studentów. Większą rolę powinno odgrywać CTT, powinno działać bardziej jak firma i mieć również możliwość ponoszenia ryzyka biznesowego.
 8. Należy wprowadzić konkursy na liderów projektów i umożliwić im swobodną rekrutację wykonawców. (projekty badawcze powinny być przyznawane liderom, a później powinna być przeprowadzana rekrutacja uczestników, szczególnie jeśli dotyczy to projektów z udziałem przemysłu)
 9. Należy zwiększyć wagę współpracy z przemysłem w ocenie parametrycznej jednostek oraz w ocenie pracownika.
 10. Zalecane jest uwzględnienie w ścieżce kariery pracowni
 11. ka naukowego pracy w przemyśle, która powinna być bardziej doceniana.
 12. Należy uwzględnić w ocenie pracownika naukowego generowanie pomysłów biznesowych np. start –upów i przyznać temu elementowi odpowiednio dużą wagę.
 13. Własność rozwiązań (IP) stanowiących wynik projektu powinna być wspólna: firma – twórcy. Firma współfinansująca projekt powinna mieć możliwość korzystania z nich bez dodatkowych opłat.
 14. Pełna treść rekomendacji stronie NKN